Hopp til innhold

Skadelige støynivåer på intensivavdelinger for nyfødte

Nye undersøkelser viser at støynivåene på intensivavdelinger for nyfødte er høyt over anbefalte nivåer. Dette fører til økt medisinering av de syke spedbarna, advarer overlege.

Tvillinger på nyfødt intensiv St. Olavs Hospital

NYFØDTE: Målinger gjort ved St. Olavs hospital og Universitetssykehuset i Oslo viser at støynivåene på intensivavdelinger for nyfødte er for høye.

Foto: Frida J. Krüger / NRK

Undersøkelsene ble gjort på intensivavdelinger for nyfødte på St. Olavs hospital i Trondheim og Rikshospitalet i Oslo, i februar og mars i år.

Forskningen viste at det var for høye støynivåer på begge sykehusenes avdelinger.

– Det er jo et tankekors at de sykeste barna som trenger mest assistanse blir utsatt for mest støy, sier Sarah Løvald. Hun har gjennomført målingene og presenterer de i masteroppgaven sin.

Høyt over grenseverdien

Grensenivåene for støy på nyfødtintensiv er satt til 40–45 dBA. Denne måleskalaen legger mest vekt på frekvensene mennesker hører best.

På nyfødtintensivavdelingene målte Løvald opptil 54,4 desibel.

– Dette er ganske stor forskjell fra grenseverdien, sier Løvald, som jobber som akustikkrådgiver i Cowi.

Målingene viste at støynivåene er lavere på St. Olav enn på Rikshospitalet. Dette er fordi de har utformet planløsningene og rommene på en annen måte, forklarer akustikkrådgiveren. St. Olav har blant annet innført enerom til familier, fremfor en felles, åpen avdeling.

Sara Løvold.

Akustikkrådgiver Sarah Løvald har gjort målinger av støy ved intensivavdelinger for nyfødte.

Foto: Ragnhild Heggem Fagerheim / COWI

Mest støy i kuvøsene

Løvald så først på generelle støynivåer på avdelingen, men oppdaget tidlig det største støyproblemet er kuvøsene.

Kuvøsene har vakuumpumper, oksygentilførsel og klimakontroll, og når alle disse funksjonene er slått på, er støynivået ti desibel over anbefalte nivå.

Disse maskinene har noe støydemping til utsiden, men babyen som ligger inne i kuvøsen blir eksponert for den høye lyden.

– Det er ikke bra at du har barn som er følsomme og som har disse høye støynivåene, sier Løvald.

I masteroppgaven konkluderer Løvald med at det trengs mer testing og flere tiltak på intensivavdelingene for nyfødte.

Kuvøse.

Kuvøsene har lyddemping for omgivelsene, men lyden på innsiden er over anbefalte nivå.

Foto: Sarah Løvald

Fører til økt medisinering av spedbarn

– Hun finner det mange av oss har vært bekymret for i mange år. Det er ikke tatt nok hensyn i miljøet der vi behandler noen av Norges sykeste barn.

Det sier Atle Moen, overlege ved nyfødtintensivavdelingen på Oslo universitetssykehus, om forskningsfunnene.

Overlegen sier støy påvirker barna fysiologisk, blant annet ved at det kan føre til økt blodtrykk og nedsatt oksygenopptak.

– Støy fører til økt medikamentbruk, blant annet beroligende medisiner og en hel rekke andre medisiner som vi må bruke for å korrigere for støynivået, sier Moen.

Det kan også føre til hørselsskader, ifølge masteroppgaven til Løvald.

Moen tror intensjonene for varslingene på maskinene er gode, men at helhetstenkningen mangler:

– Hver produsent lager sine egne apparater uten å forstå at det er et av mange som bidrar til støy, sier han.

Avdelingsoverlege Atle Moen

Atle Moen, overlege ved nyfødtintensivavdelingen på Oslo universitetssykehus, er ikke overrasket over de høye støymålingene.

Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

Vil utfordre produsentene

– Jeg synes dette var interessante funn.

Det sier Laila Øie, seksjonsleder på nyfødtintensiv ved St. Olavs hospital. Intensivavdelingen er preget av høyteknologisk utstyr og alarmer som lager støy. For noen år siden ble avdelingen derfor ombygget til enerom for pasientene, noe som har fått ned støynivåene betydelig, sier Øie.

Seksjonslederen er overrasket over at kuvøsene har støynivå over internasjonale grenseverdier. Men avdelingen er godt kjent med at kuvøser kan produsere støy.

Laila Øie St Olav

Laila Øie, seksjonsleder på nyfødtintensiv ved St. Olavs hospital, synes sykehusene skal legge mer press på de som produserer kuvøser.

Foto: Marthe Svendsen / NRK

Derfor har de tiltak som å ta barnet ut av kuvøsen, åpne kuvøsen og bruke tøy på innsiden for støydemping. De mest sårbare barna får ørepropper når de ligger i kuvøsen.

Nå mener Øie at sykehuset må utfordre produsentene til å lage mindre støyende maskiner:

– Vi har en veldig ny utstyrspark ved St. olav, så det er overraskende at de ikke har klart å gjøre noe med problemet.

Les også Kenneth sliter med intens hodepine – nytt forskningssenter gir håp

Kenneth Worpvik