Skulle teste nytt ekkolodd – fant sjeldent tysk krigsfly

Da forskerne ved Norges geologiske undersøkelse testa et nytt ekkolodd på Trondheimsfjorden så de plutselig et stort kryss på havbunnen.

Krigsflyet ligger på bunnen av Trondheimsfjorden

Dette synet åpenbarte seg da undervannsdronen kom ned på moreneryggen i Trondheimsfjorden. (Alle opptak er gjort av Blueye Robotics med undervannsdrone.)

Det var i mai at forskerne ved NGU testa et nytt ekkolodd på en morenerygg mellom Midtsand og Skatval i Trondheimsfjorden. Ekkoloddet skanner alt på bunnen og viser det i 3D på en skjerm inne i båten.

Da forskerne var i ferd med å avslutte jobben, så de en en merkelig formasjon. Et kryss på cirka ti ganger ti meter lå på bunnen på 50 meters dyp.

– Når vi kjører sånn med ekkoloddet er det på mange måter en skattejakt. Man får fram alle detaljene på bunnen i 3D, så man oppdager hele tida noe nytt, sier skipper Oddvar Longva.

Forskerne tenkte raskt at dette kunne være et hittil ukjent fly som de hadde oppdaga. Men de hadde ikke mulighet til å undersøke det noe nærmere på toktet i mai. De bestemte seg for å komme tilbake med mer utstyr senere.

I september var forskerne tilbake igjen. Denne gangen utstyrt med en liten undervannsdrone med lyskaster og kamera.

Da kom det tyske flyet fram i lyset igjen for første gang på over 70 år.

Rekognoseringsfly

Bildene fra undervannsdronen viser at det trolig er et tysk fly av typen Arado Ar 196. Det var et lite rekognoseringsfly som kunne bli skutt ut fra katapulter på større tyske krigsskip. Etter endt oppdrag landa de på sjøen og ble heist opp i skipet igjen.

– Jeg er ikke særlig overraska over at det er funnet et fly av denne typen i Trondheimsfjorden. Det var mange større tyske krigsskip der under krigen. Tirpitz hadde vel fire slike fly ombord i tillegg var det en del kryssere i området under krigen, sier flyhistorisk ekspert, Bengt Stangvik.

Det ble bare bygd 541 Arado-fly i perioden fra 1938–44. Og det finnes svært få eksemplarer igjen av flyet i dag. Det står ett i USA og to i Ungarn. Ingen av dem skal være flyvedyktige.

En Arado AR 196 som står på Sola

Dette er Arado Ar 196-maskinene som står på Flyhistorisk museum Sola.

Foto: Flyhistorisk Museum Sola / Rogaland Krigshistoriske Museum

I tillegg har Flyhistorisk Museum på Sola deler av en av Arado-maskinene som var på Blücher. Men det bare skjelettet til flymaskinen.

Krigshistorikere NGU har vært i kontakt med, mener flyet kan ha blitt senka av tyskerne mot slutten av krigen.

– En vi var i kontakt med sier dette sannsynligvis er ett av tre fly som lå fortøyd i Hommelvik på slutten av krigen. På den tida så ikke tyskerne noe bruk for gammelt utstyr og ryktene skal ha det til at de kutta fortøyningene og at flya drev ut på fjorden og sank, sier Longva.

Uaktuelt å hente opp

Flyet på bunnen av Trondheimsfjorden bærer preg av over 70 år på bunnen av havet. Det er derfor i en dårlig forfatning. I tillegg er en usikker på om det er levninger inne i flyvraket. Dersom det er det er vraket et krigsminne og forbudt å røre.

– Det er ikke aktuelt for oss å ta opp det flyet. Vårt fly står som det var. Vi har bare et skjelett av stålrør. Det vil være en så stor operasjon å få berga det flyet at det er ikke noe vi kan kaste oss over, sier konservator Sondre Hvam ved Flyhistorisk museum på Sola.

Heller ikke ved Luftforsvarsmuseets avdeling i Bodø har de kapasitet til å gjøre noe med funnet.

– Vi har mer enn nok tyske og allierte fly som må restaureres så køen er allerede lang, sier major og sjef ved Luftforsvarsmuseet, Anders Utgård.