Fant kistenagler fra Ove Bjelkes sarkofag i Austråttborgen

Det er gjort spennende funn ved den historiske Austråttborgen i Ørland denne uka: En sølvring og det som trolig er kistenagler fra Ove Bjelke, som fikk oppført barokkbygningen.

To våpenskjold med horn fra slekten Bjelke, som trolig er kistenagler fra Ove Bjelkes sarkofag

Disse to våpenskjoldene med horn er trolig fra Ove Bjelkes sarkofag. Våpenskjoldet tilhører slekten Bjelke.

Foto: Magnar Brandseth / NRK

Åustrått har gjennom nesten tusen år vært sete for storfolk, og den staselige Austråttborgen står der den dag i dag.

Landskapsarkitekter jobber nå med å rekonstruer den staselige hagen i herregården.

Det er under graving i hagen de har gjort de spesielle funnene.

– Ringen er i sølv fra enten tidlig middelalder eller vikingtid. Våpenskjoldet med horn er slekten Bjelke og de to vi fant er trolig kistenagler fra Ove Bjelkes sarkofag. Våpenskjoldet i gull tilhører den utdødde norske adelsslekten Bolt som døde ut med erkebiskop Aslak Bolts sønn, forteller historiker Daniel Johansen ved Ørland kultursenter til NRK.

Det var Ove Bjelke som i årene 1654–1656 fikk oppført den staselige Austrått-bygningen i barokkstil.

Austråttborgen i Ørland

Det var Ove Bjelke som fikk oppført det staselige borglignende slottsanlegget på Austrått mellom 1654 og 1656.

Foto: Magnar Brandseth / NRK

Unik hage

Hagen på Austrått var en gang staselig og unik, i stil med herregården den var en del av på 1600-tallet.

Men hagen gikk i historiens glemmebok. Denne uka har hagen blitt gravd frem igjen. Det faglige ansvaret for utgravningene har institutt for landskapsarkitektur ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås.

Historiker Daniel Johansen ved Ørland kultursenter forklarer:

– Konklusjonen er at det har vært en del av en hage her på midten av 1600-tallet, som ble anlagt som en del av det store prosjektet som Ove Bjelke satte i gang. Det er veldig spennende at landskapsarkitektene nå kan fastslå det, ut fra hvordan stisystemene i bakken er. De kan lese hva som er fra 1600-tallet, 1700-tallet og 1800-tallet, sier Daniel Johansen.

Funn gjort ved Austråttborgen i Ørland

Dette er noen av funnene etter gravingen. Ringen er i sølv fra enten tidlig middelalder eller vikingtid. Våpenskjoldet i gull tilhører den utdødde norske adelsslekten Bolt som døde ut med erkebiskop Aslak Bolts sønn, ifølge historiker Daniel Johansen.

Foto: Magnar Brandseth / NRK

Skal rekonstruere hagen

Et snitt i bakken viser midtaksen fra Ove Bjelkes hage med steinsettinger på hver side av grusgangen. Denne er fra midten av 1600-tallet, forteller han.

Neste år blir det mer graving og flere undersøkelser for å finne ut mer om hvordan hagen var avgrenset.

Målet er å rekonstruere hagen slik den var på 1600-tallet.

– Vi skal restaurere landskapet, det er hele poenget. Men vi må først vite hva vi har, før vi vet hva vi skal gjenskape. I dag er alt usynlig, forklarer Johansen.

Undersøkelser ved Austråttborgen

Undersøkelser av hagen ved Austråttborgen.

Foto: Magnar Brandseth / NRK