Fant gassflasker som kan stamme fra tysk sykehus under graving

Fire små gassflasker, salve og medikamenter er blant funnene som ble avdekket under graving på tomta til nye Lade skole i Trondheim.

Gassflaskefunn under graving på tomten til nye Lade skole

Dette er en av gassflaskene som ble funnet under gravinga. Den stammer trolig fra et tysk sykehus.

Foto: Betonmast as

– Det er funnet gjenstander som er identifisert som gassflasker, og noe annet som vi tror er medikamenter. Vi tror det er rester fra et tysk sykehus under krigen, sier prosjektleder i Trondheim Eiendom, Morten Marøy.

Funnene ble gjort under graving på tomta til nye Lade skole i Trondheim. Nå er arbeidet rundt funnstedet stanset.

– Vi prioriterer nå å finne ut hva det er vi har funnet. Det må vi ha hjelp til. Når vi vet hva det er, vil vi gå videre for å finne resten, sier Marøy.

– Ikke funnet eksplosiver

Miljøsjef Marianne Langedal

Miljøsjef i Trondheim kommune, Marianne Langedal, opplyser at de jobber med å finne ut hva innholdet er og om det kan ha helse- og miljøskadelige effekter.

Foto: Nareas Sae-Khow / NRK

Både Forsvaret og et privat firma med kompetanse på krigsgjenstander er kontaktet.

– Forsvaret har opplyst at det ikke er eksplosiver. Vi jobber med å finne ut hva innholdet er og om det kan ha andre helse- og eller miljøskadelige effekter, sier miljøsjef i Trondheim kommune, Marianne Langedal, i ei pressemelding.

Arbeidet på selve skolebygningen fortsetter, ettersom funnstedet er et stykke unna bygget.

Tidligere er det funnet flere tyske flybomber under gravearbeid på Lade, men det er et annet sted, opplyser Marøy.

Bombe Lade

Tidligere er det funnet flybomber under gravearbeid et annet sted på Lade i Trondheim.

Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

Tror gjenstandene stammer fra ei gassvernavdeling

Rådgiver ved Justismuseet og forfatter av boka «Bunkeren – Trondheim under hakekorset», Knut Sivertsen, forteller at hele Ladehalvøya var tømt for sivile under krigen og kun ble benyttet til militære formål.

Han tror gjenstandene kan stamme fra en gassvernavdeling som lå der under krigen.

Knut Sivertsen

Knut Sivertsen er rådgiver ved Justismuseet i Trondheim, og har skrevet boka «Bunkeren – Trondheim under hakekorset». Han tror gjenstandene stammer fra ei gassvernavdeling.

Foto: Anne Heidi Røstad / NRK

– Det var en form for ingeniøravdeling som var trent i å minimere skadene ved kjemiske eller biologiske våpen, altså gass, sier han.

Entreprenøren som ryddet området etter krigen, tømte alt i et brannbasseng som lå der, ifølge Sivertsen.

– Ute av syne, ute av sinn.

Han forteller at det ligger gjenstander fra krigen overalt på Lade, og at det er funnet gjenstander på samme tomt før.

– Det forbauser meg at ingen lærer av det, for det dukker stadig opp ting, og man må forvente å finne noe hvis man graver der det var militær aktivitet. Kommunen skulle laget seg et farekart over hvor ting er funnet. Det handler om planlegging og beredskap, sier Sivertsen.