Hopp til innhold

Fant flere skjeletter i Trondheim sentrum

Arkeologer har funnet flere bein etter barn og voksne i det som er den eldste delen av byen. Nå tror arkeologene at de kan ha funnet en hittil ukjent kirkegård.

Arkeolog Anna Petersén i Norsk institutt for kulturminneforskning.

Arkeolog Anna Petersén med noen av funnene de har gjort.

Foto: Amanda Dahlberg-Knudsen / NRK

– Dette er kjempespennende! Viser dette seg å være funnet av en ny kirkegård i Trondheim, så er det stort, sier arkeolog Anna Petersén ved Norsk institutt for kulturminneforskning.

Flere levninger

I 1978 ble det gravd ned en vannledning i Søndre gate i Trondheim. Under gravearbeidet ble det funnet flere menneskebein, men dette ble kun registrert før man gravde alt ned igjen, uten å undersøke saken noe nærmere.

I forbindelse med at det nå skal bygges et større kontorbygg i området, så er arkeologene i gang med å undersøke området før anleggsarbeiderne setter inn. Det er i den anledning de nå har "gjenfunnet" disse levningene som ligger i området.

– Foreløpig har vi funnet bein fra flere individer. Både voksne og sannsynligvis også barn. Det er i seg selv interessant. Det sier oss at dette ikke bare er et tilfeldig individ som er grav ned, sier Petersén.

Foreløpig har ikke arkeologene funnet en intakt grav, men de har funnet såpass mange bein at de tror at dette må være en kirkegård, trolig fra middelalderen.

Arkeologene fant flere menneskebein da de undersøkte et område som skal bli kontorbygg.

Eldste delen av byen

Området fra Dronningens gate i nord, til Folkebiblioteket i sør, er det området hvor man har funnet spor etter den eldste urbane bosettingen i Trondheim.

Forskerne vet ganske mye om hva som har vært i området fra gammelt av. Der Krambugata går i dag, vet man blant annet at har vært en vei siden slutten av 900-tallet. I tillegg har det vært en kirke med tilhørende kirkegård under både dagens Folkebibliotek og bygget der Sparebank1 SMN har hovedkontor i dag.

– Det finnes ikke noe materiale på at det har vært en kirke i det området vi er i nå og man har gjort et ganske stort arbeid for å plassere middelalderkirkene i Trondheim. Men her hadde man aldri trodd at det skulle ligge noe, sier Petersén

Nå skal arkeologene grave mer i området denne uka og deler av neste. Håpet er å finne en urørt grav med et komplett skjelett. Beina de finner vil bli sendt til karbondatering for å finne ut hvor gamle de er.

– Vi håper å kunne avslutte dette prosjektet med flere svar enn spørsmål. Vi satser på å avklare hvor mange individer som ligger her, om det er kvinner eller menn og om det er flere barn. Så dette har blitt et ganske stort prosjekt for oss, sier Petersén.

Fant skjeletter i Trondheim sentrum

Levningene som er funnet stammer fra både vokse og trolig er det også bein fra barn som er gravlagt i området.

Foto: Amanda Dahlberg-Knudsen / NRK