Normal

Fant dødelig antall lakselus

Sjøørreten har flere steder vært svært plaget av lakselus i sommer. Det er blant annet funnet så mye som 134 lakselus per fisk, noe som er et dødelig antall.

Sjøørret med lakselus

Denne sjøøretten er dekt av lakselus. Lusa har blitt et så stort problem, at Mattilsynet så seg nødt til å pålegge flere anlegg total nedslakting i sommer.

Foto: Gisle Sverdrup/Norges jeger- og fiskeforening

John Falch i Mattilsynet

Distriktssjefen for Mattilsynet i Namdalen tror det er første gang i Norge at det har foregått en så massiv nedslakting av oppdrettsfisk.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Flere steder i Nord-Trøndelag var sjøørreten sterkt plaget av lakselus i sommer.

Både i Flatanger og inne i Namsenfjorden var fisken angrepet, men i Vikna var situasjonen ille.

Undersøkelser gjort av Havforskningsinstituttet viser at de i Vikna kommune fant fisk med mer enn 130 lus. Et slik påslag av lus er dødelig for fisken.

– For å fjerne lusa fra fjordbassengene, så har vi pålagt oppdretterne å slakte ut, og det har jo også oppdretterne selv sett behovet for. Det er det middelet vi tyr til først, sier John Bjarne Falch i Mattilsynet.

– Rensker sjøen for lus

Tilsynet har for første gang i landet pålagt utslakting av et helt område for å få bukt med luseplagene.

Nå slakter de fem storoppdretterne Marine Harvest, Midt-Norsk Havbruk, Emilsen Fisk, Salmanor og Sinkaberg-Hansen, 2 millioner laks nord i Vikna.

– Du får nærmest rensket sjøen for lus. Luselarvene holder seg ikke levende i frie vannmasser så veldig lenge når det ikke er fisk å slå seg ned på. Dermed skal det være et rent område å sette ut fisk i på vårparten igjen, sier Falch til NRK.

– Dreper effektivt

Det var Havforskningsinstituttet som i sommer gjennomførte en omfattende innsamling av sjøørret på Namdalskysten.

Det var ikke spesielt lystige resultater som kom ut av undersøkelsen. All sjøørett var angrepet i alle områder, men verre jo lengre nord man kom.

Der hadde hver ørret godt over 100 lus på seg i snitt.

– Disse undersøkelsene er ikke gjort i mange år, men det er dramatiske tall. Det er liten tvil om at dette påslaget effektivt dreper ørreten, sier Falch.

Uvanlig grep

Nord i Vikna har de drevet med lusebekjempelse lenge, men legemidlene hadde sluttet å virke. Lakselusa overlevede det meste som ble prøvd.

Dermed måtte Mattilsynet gjøre det uvanlige grepet å kreve brakklegging av området.

– Det er nok første gang i Norges historie at vi har måttet krevd utslakting for å få kontroll over en uhåndterlig lusesituasjon. Grunnen til at dette har skjedd i disse områdene er nok sammensatt, men det er rimelig sikkert at lokasjonen av anleggene har ført til at de har smittet hverandre, sier distriktssjefen i Mattilsynet.

Leter etter nye metoder

Han tror også noe må gjøres i framtida, både for å berge ørreten, men også for å unngå nye situasjoner lik den nord i Vikna.

– Oppdretterne selv innrømmer jo at måten anleggene drives på i dag ikke er bærekraftig. Det er store problemer knyttet til avlusinga, dyrevelferden en av dem, sier Falch.

– Det jobbes nå hardt for å finne alternative måter å bli kvitt lusa på. Dette er jo også økonomisk vanskelig, sier han.

Oppdrettsanlegg

Tilsammen fem storoppdrettere måtte slakte 2 millioner tonn med fisk i sommer.

Foto: marine Harvest