Hopp til innhold

Fant disse beinrestene under graving: Kan komme fra gammel kirkegård

Politiet gjorde helomvending etter å ha sendt beinrester til kirkeverge. Nå lager de nye rutiner for hvordan de undersøker slike funn.

Beinrester funnet under anleggsarbeid på Leangen i Trondheim 23.januar 2023.

MULIG MENNESKEBEIN: Politiet antar at beinrestene funnet på Leangen i Trondheim er menneskebein, men dette skal undersøkes nærmere.

Foto: Politiet

Mandag fant anleggsarbeider flere beinrester under gravearbeid på Leangen i Trondheim.

Politiet gjorde en visuell undersøkelse av restene, men vurderte dem til å være utenfor nyere straffehistorikk.

De ble dermed sendt til kirkevergen i Trondheim.

Senere ba politiet om å få beinrestene tilbake for å gjøre grundigere undersøkelser.

– Vi må kunne komme med et bedre kvalifisert svar. Vi må erkjenne at vi ikke har ekspertkompetanse på disse tingene – så vi må knytte til oss folk som har bedre kompetanse, sier John Arthur Gjersvold.

Han er leder for kriminalteknisk avsnitt på politihuset i Trondheim.

Gjersvold sier det er viktig for pårørende og etterlatte å vite om funnene stammer fra savnede personer.

– Vi har gjennom årene kunnskap om flere personer som er savnet, helt tilbake fra slutten av 1940-tallet, som ikke er gjort rede for. Så det kan jo være at funn av bein stammer av noen av de som er savnet, sier han.

Les også Fant beinrester under graving – stoppet arbeid på byggeplass

Beinrester Leangen

Kan komme fra gammel kirkegård

Gjersvold forteller at det har kommet flere innspill fra pålitelige personer.

Disse går ut på at beinrestene kan stamme fra en gammel kirkegård som lå på Rosendal i Trondheim.

Jordmassene herfra ble brukt til å fylle igjen et område på Leangen på 1970-tallet.

Kirkegården var i bruk fram til 1940.

I fjor høst ble det også funnet beinrester i et område i nærheten av det nyeste funnet, opplyser Gjersvold.

Beinrester funnet under anleggsarbeid på Leangen i Trondheim 23.januar 2023.

Politiet tror ett av beinene kan være et lårbein, men funnet skal undersøkes nærmere.

Foto: Politiet

– Som vi også antar har samme opprinnelsen, nemlig fra den kirkegården som lå på Rosendal.

Disse restene ble levert til kirkevergen i Trondheim. Per nå har ikke politiet planer om å analysere disse videre.

Vil gjennomgå rutinene

Politiet har ikke faste rutiner for hvordan eldre beinfunn skal undersøkes. Det vil de gjøre noe med.

– Slik at vi med størst mulig grad av sikkerhet klarer å si noe om artsbestemmelse og likedan aldersbestemmelse på beinene. Og så eventuelt kunne ta ut DNA, forteller Gjersvold.

Beinrester Leangen

Det var her, på en byggeplass på Leangen, at det ble funnet beinrester mandag.

Foto: Sunniva Skurtveit / NRK

Nye rutiner er allerede under planlegging. Politiet ser på hvilke instanser som kan være nyttig å samarbeidet med dersom det blir aktuelt.

Vi er i kontakt med Trøndelag fylkeskommune, Seksjon for kulturminner, som vil hjelpe oss i vurderingen om videre framdrift, sier John Arthur Gjersvold om det nye Leangen-funnet.

Les også Forskere utfordrer kjent teori: Når begynte vi egentlig å gå på to bein?

En oppreist sjimpanse som står med foten på en stein.

Ikke uvanlig

– Trondheim ligger på historisk grunn, og det er ikke uvanlig at det dukker opp beinrester. Verken i byggesammenhenger eller i arkeologisk arbeid, sier Gunnar Hansen.

Han er avdelingsleder i Kirkelig fellesråd, som har ansvar for kirkegårdene i Trondheim.

Kirkelig fellesråd overtok dette ansvaret i 1997. Hansen kan derfor ikke svare for arbeidet som ble gjort på 70-tallet.

Når politiet er ferdig med undersøkelser av beinfunn, overtar kirkevergen restene og begraver dem.

– Det skjer på en av gravplassene i byen, som har et område som er øremerket sånne type ting, sier Hansen.

Graven blir gjort så dyp at den ligger under nivået til en vanlig gravplass og koordinatene blir skrevet ned.

– Vi har loggføring på hvilke funn som blir gravlagt der, forteller han.

Les også Denne kvinna er over 700 år gammel

Middelalderkvinnen ved NTNU Vitenskapsmuseet