Hopp til innhold

Fant båtgrav med over 1500 år gamle beinrester i Trondheim

Arkeologer har funnet deler av et hoftebein, som kan stamme fra jernalderen, i en båtgrav midt i Trondheim sentrum.

Funn av beinrester i Trondheim

Arkeolog Ian Reed holder frem beinrestene som ble funnet i Trondheim i forrige uke. – Det ser jo nesten ut som en brunost, smiler han.

Foto: Vigdis Wågø-Wares / NRK

I dag avsluttes de arkeologiske utgravingene på Torvet i Trondheim. Det siste funnet overrasket arkeologene: En båtgrav med beinrester som kan være fra før Trondheim ble grunnlagt.

– Nå har vi det vi tror er konkrete spor etter mennesker. Jeg har ventet på et slikt funn i mange år. Det er kjempestort, sier prosjektleder Ian Reed ved Norsk institutt for kulturminneforskning.

Båtfunn arkeologisk utgraving Trondheim

Båtformen er her markert med blått.

Foto: Kari Sørbø / NRK

Trolig menneskebein

Prosjektleder Ian Reed sier beinrestene er i dårlig forfatning.

– Det ser jo nesten ut som en brunost, smiler han.

Arkeologene tror de har funnet deler av et hoftebein. I båten er det også funnet små deler av langbein som arkeologene tror kan være fra overarm og lårbein hos et menneske. Prosjektleder Reed sier det er få bein som er funnet.

Nå skal arkeologene solde massene fra funnstedet i håp om at det kan være tannemalje der.

Beinrestene skal nå DNA-testes for å få bekreftet at dette er et menneskebein, og ikke stammer fra dyr som er lagt i grava sammen med den døde.

Ian Reed viser frem funn av beinrester i Trondheim

Ian Reed viser frem funnet av båtgraven ved Torvet i Trondheim.

Foto: Vigdis Wågø-Wares / NRK

Kan være fra tidlig vikingtid

Båtgrava kan være fra 500 – 800-tallet sier prosjektleder Reed.

Arkeologene har tidligere funnet to kokegroper, og vet at det har vært en gård på stedet for ca. 2000 år siden. Kokegropene er datert til 200-tallet og 400-tallet.

Arkeologene har få spor etter menneskene som drev jordbruk i området. Ian Reed beskriver beinrestene som et av de første slike funnene.

Mange funn i utgravingsperioden

De arkeologiske utgravingene av Torvet i Trondheim har pågått siden 2015, og har kosta 50 millioner kroner.

Flere andre store arkeologiske funn har også vakt oppsikt i Trondheim de siste årene.

Hele fire kirker dukket opp etter hvert som arkeologene har gravd seg dypere ned i grunnen på Peter Egges plass ved hovedbiblioteket i byen.

Utgravingsleder Anna Petersén viser rundt på kirkeområdet i Trondheim sentrum.

Utgravingsleder Anna Petersén forteller om funnet av den fjerde kirka.