Hopp til innhold

Fant 7600 år gammel is

Forskere ved NTNU har funnet is som er 7600 år gammel i Jotunheimen. Dette er hittil den eldste isen som er funnet i Norge.

Video Istunell

Det er i denne tunnelen det ble hakket ut en isprøve som ble sendt til Sveits for analysering.

Foto: Nyhetsspiller

Det var Gemini som først omtalte saken om forskerne som hadde funnet 7600 år gammel is i Juvfonne i Jotunheimen. I Fonna er det hakket ut en istunnel, og det var fra denne tunnelen det ble hentet ut isprøver som ble sendt til Paul Scherrer Institute i Sveits for karbondatering.

Laster Twitter-innhold

Mulig at det finnes eldre

7600 år gammel is i Jotunheimen

Forskere fra ulike universitet fant Norges eldste

Foto: Rune Strand Ødegård / NTNU

Klimaet ble betydelig varmere for 9000-10.000 år siden, og innlandsisen i området smeltet. Den varmeste perioden var enda et par tusen år senere, og nå synes forskerne det er spennende og se om isen har overlevd varmeperioden.

– Isen som ble funnet i Juvfonne stammer fra midten av denne varmetiden etter siste istid. Det kunne derfor vært svært interessant og funnet noe som er enda eldre, forklarer førsteamanuensis Rune Strand Ødegård ved NTNU.

Atle Nesje har vært med på prosjektet siden 2009, og han håper nå at de kan få tildelt mer midler slik at de kan ta forskningen videre.

– Det er fantastisk å få så gamle dateringer fra bunnen av Juvfonne. Vi håper å få midler til å undersøke andre, mer høytliggende isfonner i Sør-Norge for å se om vi kan finne enda eldre is, og kanskje gjenstander i isen. Vi arbeider tett med arkeologer i Oppland fylkeskommune om dette, sier han til NRK.

Kan åpne for arkeologiske funn

Norges eldste sko funnet i Lom

Norges eldste sko ble funnet i Lom i 2006.

Foto: klimaparken2469.no

Resultatene åpner for at organisk materiale har blitt bevart frossent i fonner i over 7000 år, og dette gir muligheter for nye arkeologiske funn. Det mest kjente arkeologiske funnet i Jotunheimen var en 3500 år gammel sko som ble funnet i fonnene.

– Dette åpner for ny kunnskap, men det er så langt ikke gjort detaljerte analyser av det organiske materialet, understreker Ødegård.

Resultatene gir muligheter for å forske videre, og kanskje finne isfonner hvor det er enda eldre is og at eldre organisk materiale kan ligge bevart i fonnene i Jotunheimen.

Klimaendringene utfordrer

Siden 2021 har det blitt gjort ulike målinger som viser at dårlige vintersesonger forsyner seg av is og snøtykkelse. Undersøkelsen viser også at én god vinter er det som skal til for å øke tykkelsen litt, men om det fortsetter i denne retningen kan det være bekymringsverdig for forskerne.

– 6 år med undersøkelser er for lite til å legge ut grunnlag for langtidseffektene, men det er bekymringsfullt å se utviklingen, forklarer Ødegård til Gemini.