Fant 30 meter langt hus fra jernalderen

I løpet av sommeren og høsten har arkeologene avdekket gammel bosetting ved Øya videregående skole i Melhus helt tilbake til førromersk jernalder for 2500 år siden.

Utgarving Melhus

Arkeologene har funnet restene av et 30 meter langt hus på Øya.

Foto: Åge Hojem / NTNU Vitenskapsmuseet

Det er i forbindelse med Nye Veiers bygging av ny E6 gjennom Melhus at arkeologene fra NTNU Vitenskapsmuseet har undersøkt området.

Funnet er en viktig dokumentasjon av gammel bosetting i denne delen av Trøndelag gjennom århundrene.

30 meter langt hus

Flere lokaliteter langs den planlagte E6-traseen skal undersøkes. På Øya avdekte arkeologene nylig et langhus som har vært over 30 m langt.

Rester etter langhus Melhus

Her ser vi avtrykkene etter stolpene til langhuset.

Foto: Silje Fretheim / NTNU Vitenskapsmuseet

– Det ser ut til å være et markert skille mellom nord- og sørdelen av langhuset på Øya. I nord står de takbærende stolpeparene tett, med litt over to meters mellomrom. Nær midten ligger et ildsted omgitt av fire kraftige stolper. Deretter kommer et 6,5 meters åpent rom før de siste to stolpeparene i sør, opplyser Silje Fretheim som har vært feltleder under undersøkelsene på Øya.

Arkeologene tror den nordlige delen av huset har vært forbeholdt husdyr, og den sørlige for folk.

Kokegrop Melhus

Det ble funnet 150 kokegroper på Øya.

Foto: Skule Olaus S. Spjelkavik / NTNU Vitenskapsmuseet

HUSKER DU DISSE SAKENE?

Oppdaget ukjente hulemalerier

Denne kniven ble laget for 10.000 år siden

Fant gammel båtgrav i Trondheim

Gravde fram gammelt båtvrak - blir anmeldt

150 kokegroper

I sommer ble det avdekket kokegroper og dyrkingslag, og til sammen har arkeologene funnet 150 slike kokegroper på Øya. Enkelte av den var også ganske store.

– De tolkes normalt som en form for stekeovner, for langtidssteking av kjøtt, fisk eller grønnsaker til større måltider. Steinene har blitt varmet opp med bål, og har deretter kunnet fungere som varmeelementer i timevis, opplyser Fretheim.

Utgraving Melhus

Arbeidet på utgravingsstedet ved E6 startet i sommer.

Foto: Silje Fretheim / NTNU Vitenskapmuseet

Ikke langt unna det påviste langhuset har arkeologene påvist fire gravhauger, og spor etter uthus og fortidens åkre som kan ha ligget i tilknytning til det påviste langhuset.

– Det gjenstår å se om de sporene vi har avdekket kan dateres til samme tidsrom. Men det er mulig at vi her har bevarte spor etter en gårdsenhet fra århundrene rundt Kristi fødsel, med tilhørende gravfelt og aktivitetsområder, sier prosjektleder Merete Moe Henriksen ved NTNU Vitenskapsmuseet.

Leirras

Merete Moe Henriksen

Merete Moe Henriksen er prosjektleder for utgravingene på Øya i Melhus.

Foto: Kristin Eriksen/NTNU Vitenskapmuseet

På Øya har også arkeologene funnet spor etter forhistoriske leirras i Melhus, og i enkelte områder lå sporene etter bosetting bevart både over og under leira. Gjennom å datere bosetningssporene kan vi dermed få datert også rashendelsene som rammet området i jernalderen.

– Undersøkelsene på Øya gir oss derfor viktig informasjon om landskapsendringer i Gauldalen, og hvordan slike endringer påvirket bosettingen på Øya i jernalderen, sier Henriksen til NRK.