Fant 1000 år gammel lekebåt

Under utgravinger på Ørland sommeren 2016 fant arkeologer en 1000 år gammel lekebåt. – Denne sier noe om menneskene som bodde her, sier Ulf Fransson, arkeolog ved NTNU Vitenskapsmuseet.

1000 år gammel lekebåt

Funnet viser at også barn på denne tiden kunne leke, og ikke bare arbeide på jordene eller hjelpe til på gården.

Foto: Åge Hojem / NTNU Vitenskapsmuseet

Det var i en tusen år gammel brønn på Ørland at forskerne fant lekebåten.

– Det er ikke så veldig vanlig at vi i utgravninger finner noe som sannsynligvis hadde med barn å gjøre. Funnet viser også at barn på denne gården kunne leke, at de fikk lov til å gjøre noe annet enn å arbeide på jordene eller hjelpe til på gården, sier Ulf Fransson til Gemini.no.

Han er en av to feltledere for utgravingene ved Ørland hovedflystasjon.

Det var Gemini.no som først omtalte saken.

Tid til lek

1000 år gammel sko

En av de mest komplette skoene fra denne perioden, funnet under utgravingen på Ørland.

Foto: Åge Hojem / NTNU Vitenskapsmuseet

Arkeologer har tidligere funnet lekebåter under utgravinger i Trondheim sentrum. Dette funnet er likevel annerledes, ifølge arkeologene. Trondheim hadde i middelalderen etablert seg som et viktig handelssted. Handelen genererte rikdom og forskere tror denne rikdommen førte til at noen barn hadde tid og mulighet til å leke.

Men forskerne tror ikke gården båten kommer fra var blant de rikeste.

– Det er et samlet bilde, og flere ting som indikerer det. Blant annet at middelaldergården her ligger langt fra sjøen, og er mindre strategisk plassert. Vi ser det også på hverdagsgjenstandene vi finner, slik som keramikk. På denne gården har vi kun funnet vanlig masseprodusert keramikk. Importerte gjenstander var en indikator på høy sosial status, men det har vi ikke funnet, sier prosjektleder for utgravingen, Ingrid Ystgaard, til NRK.

Likevel mener forskerne at funnet tyder på at gården heller ikke var blant de fattigste, fordi barna hadde tid til å leke og ikke bare jobbe.

Nesten komplette sko

Lekebåten var ikke det eneste oppsiktsvekkende funnet arkeologene gjorde. De fant også deler av lær som kan utgjøre fire skinnsko. Det høye vannspeilet i de fylte brønnene har bidratt til å bevare både skoene og trebåten.

– Da skoene først ble oppdaget, trodde forskerne de måtte være fra nyere tid enn middelalderen, sier konservator ved NTNU Vitenskapsmuseet Ellen Wijgård Randerz.

Skoene er også 1000 år gamle.

– Vi fant sko som er samtidige med Olav den hellige, som var konge i Norge fra 1015 til 1028, sier Randerz.

Utgraving ved Ørland Hovedflystasjon

Utgravningsfeltet ved Ørland hovedflystasjon.

Foto: Åge Hojem / NTNU Vitenskapsmuseet

Stort funn

Ystgaard og hennes team fant i sommer til sammen syv forhistoriske gårdstun på kampflybasens område. Noen er så gamle som fra århundrene like før og rundt Kristi fødsel.

– Vi har funnet gårder med god spredning i tid, og de er nokså godt bevart. Når vi får satt sammen all data og analysert det, kommer vi til å ha god innsikt i bosetting av gårsbryuk på Ørlandet, gjennom langt tid, sier Ystgaard.