Fagforbundet: – Fosterforeldre må bli arbeidstakere

Fosterforeldre har i dag verken rett på pensjonsordninger, ferieavvikling eller sykepenger. Dette må det bli en endring på, mener Fagforbundet i Norge.

Fosterhjem

Fosterforeldre trenger å få mer makt, bedre økonomiske rammebetingelser og flere rettigheter, mener både Fagforbundet, Foreningen for Fritt Brukervalg og fosterforeldre selv.

Foto: bufetat / illustrasjonsbilde

I dag er fosterforeldre oppdragstakere og ikke arbeidstakere. Dette vil si at de har langt færre rettigheter enn folk flest. De er blant annet ikke omfattet av vernebestemmelsene i arbeidsmiljøloven.

De har heller ikke de samme sykepengerettighetene eller pensjonsrettighetene som arbeidstakere i landet.

Behov for endring

Elisabeth Strengen Gundersen

Elisabeth Strengen Gundersen har vært fostermor i 17 år. Hun mener både rettighetene og oppfølginga fra barnevernet bør skjerpes.

Foto: Anne D. Nilsen, FUG

– Jeg sammenligner oss (fosterforeldre) med snømåkere. De som måker snø har jo en avtale med kommunen om å gjøre jobben, og får betalt for det. Fordelen med å være snømåker er at du kan parkere plogen dersom du ønsker å gjøre noe annet. Det er litt verre å levere et barn tilbake til barnevernet, når du finner ut at dette funket ikke helt for deg, sier Elisabeth Strengen Gundersen.

Hun har vært fostermor i 17 år, og etterlyser tettere oppfølging fra barnevernet og rettigheter på lik linje med andre arbeidstakere.

Gundersen sier taushetsplikt og mangel på rettigheter gjør arbeidet svært utfordrende.

– Vi er prisgitt at vår saksbehandler er frisk, eller at vedkommende faktisk tar telefonen når vi ringer. Taushetsplikten vår gjør det slik at vi ikke kan snakke med andre om saken vår. Og i løpet av de årene vi har vært fosterforeldre, så har vi opplevd å ha saksbehandlere som knapt vet hva saken vår gjelder, sier hun.

– Må få like rettigheter

Kjell Arne Lie, Fagforbundet

Rådgiver i Fagforbundet, Kjell Arne Lie, sier de snart er ferdig med et barnevernspolitisk dokument. Dette dokumentet skal være Fagforbundets mening om norsk barnevern utad.

Foto: Fagforbundet

Kjell Arne Lie er rådgiver i Fagforbundet (LOs største forbund) i seksjon helse og sosial. De ønsker nå en endring for fosterforeldrene.

– Det er ved to områder vi mener de bør få større makt. Den ene biten går på det arbeidsrettslige og det andre går på faglig innhold. De må få mulighet til å forhandle med barnevernstjenesten om hvordan jobben skal gjøres, sier han.

Fagforbundet holder nå på å ferdigstille barnevernspolitisk dokument, som blant annet omhandler disse punktene.

Jonny Knobloch Thu er generalsekretær i Foreningen For Fritt Brukervalg. Han er glad Fagforbundet nå tar ansvar.

– Vi jobber for barn og unges rettssikkerhet, og vi mener helt klart at fosterforeldrene må få bedre rettigheter. Vi får tilbakemeldinger som går på dette hele tiden, sier han.

Horne har satt ned et utvalg

Halvportrett av barne- og likestillingsminister Solveig Horne.

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne, sier de har satt ned et utvalg som skal se på betingelsene for fosterforeldre. Dette skal være klart i desember neste år.

Foto: Alexander Nordby / NRK

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne sier de har satt ned et utvalg som skal gjennomgå rammebetingelser for fosterforeldre. Der er både det faglige og det økonomiske vurderes.

– Jeg er opptatt av at fosterforeldre skal få god oppfølging i den vanskelige situasjonen de er i.

– Er det en mulighet å endre fosterforeldre fra oppdragstakere til arbeidstakere?

Utvalget vil komme med sin utredning i desember 2018. Da blir det spennende å se hva de kommer fram til. Men allerede fra neste års budsjett har vi gjort en endring som går ut på at fosterforeldre som mottar dagpenger og arbeidsavklaringspenger, ikke skal bli avkortet opp mot fosterhjemsgodtgjørelsen, sier Horne til NRK.