Har kjempet for å bli autorisert i 20 år

Fagfolk i barnevernet i Norge ønsker autorisasjon av barnevernspedagoger hjertelig velkommen. Dette har de kjempet for i mer enn 20 år.

Barnevern

I dag er 9100 barn og unge under offentlig omsorg i Norge, og nær 54.000 mottar hjelpetiltak. Tallene har aldri vært høyere.

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

Morten Stordalen

Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, Morten Stordalen, mener barnevernet bør gis myndighet til å gi hjelpetiltak i hjemmet.

Foto: Stortinget

Det var tidligere i dag at NRK meldte at Fremskrittspartiet nå ønsker å innføre autorisasjon for barnevernspedagoger.

– Dette er et forslag som barnevernspedagoger og fagforeninga har jobbet med i snart 20 år. Dette er noe fagfolk ønsker, så initiativet fra Frp er bra, men jeg skjønner jo ikke hvorfor man skal problematisere temaet. Her er det bare å jobbe videre og få det på plass, sier Inge Kvaran, som er lærer ved barnevernsutdanninga i Trondheim.

– Ekstra skjerping

Stortingsrepresentant Morten Stordalen fra Frp, sier autorisering av barnevernspedagoger vil sikre barn og deres familier bedre rettsvern.

En autorisering vil si at man har fått en offentlig godkjenning. Det betyr at man må utføre arbeidsoppgavene forsvarlig og etter de reglene som gjelder.

– Jeg er opptatt av at det skal være en slags bevilling, for eksempel en autorisasjon som advokatene har. Dette vil føre til en ekstra skjerping i forhold til saksbehandlinga, sier han til NRK.

– Et spørsmål om penger

Kvaran mener det er økonomien som har vært problemet i alle år.

– Det koster en del å gjennomføre denne ordningen, men det viktige er jo å få luke ut de som ikke er skikket til å ha en jobb i barnevernet. Dette er jo allerede innført blant helsearbeidere, mens sosialarbeidere henger etter på dette området, sier han til NRK.

– Alvorlig utvikling

Frps Stordalen mener det er på høy tid å gripe inn mot en praksis, der barn akutt blir tatt fra foreldrene sine uten at det er påvist alvorlig omsorgssvikt.

I dag er 9100 barn og unge under offentlig omsorg i Norge. Totalt mottar nærmere 54.000 barn og unge hjelpetiltak, viser ferske tall fra SSB.

– Det er en veldig alvorlig utvikling. Jeg mener barnevernet også bør gis myndighet til å gi hjelpetiltak i hjemmet, sier Frp-politikeren.

Tror på et bedre barnevern

Kvaran er også positiv til Stordalens uttalelse om større myndighet til å gjennomføre hjelpetiltak i hjemmet, men han mener likevel ikke at problemet er så stort.

– Som oftest takker familiene ja til dette tilbudet. Det er kanskje 10 til 20 prosent som takker nei. Dette er jo noe regjeringa er positiv til, så vi håper dette blir innført, sier han.

Læreren ved barnevernsutdanninga tror at innføring av autorisasjon vil ha en svært positiv effekt på barnevernet.

– Dette betyr at klager på ansatte vil bli tatt mer alvorlig, og at de som ikke er skikket for jobben rett og slett vil miste den, sier han.