Hopp til innhold

La ned innsatsgruppe - færre tas for sexkjøp

Antall anmeldelser av sexkjøp har gått kraftig ned på landsbasis. Politidirektoratet innrømmer at det handler om prioritering, men mener likevel sexkjøpsloven er viktig.

Annonser for prostituerte som opererer i Norge

Sexkjøpsloven ble innført i 2009, og sier at at salg av sex er tillatt, mens kjøp av sex er forbudt.

Foto: NRK

I 2012, 2013 og 2015 var det mellom 300 og 400 sexkjøpsanmeldelser i Norge, mens det var rundt 200 i 2014 og 2016. I sin siste krimstatistikk skriver Politidirektoratet (POD) at verken kjøper eller tilbyder av seksuelle tjenester har interesse av å anmelde forholdet:

«Anmeldelsestallene gir derfor ikke et godt bilde av det reelle omfanget, men gjenspeiler i større grad politiets innsats overfor prostitusjonsmarkedene.»

Politioverbetjent Harald Bøhler

Seksjonssjef Harald Bøhler i Politidirektoratets seksjon for straffesak.

Foto: NRK

Sjef for Seksjon for straffesak i POD, Harald Bøhler, innrømmer at nedgangen kan si noe om politiets prioritering, men at det også kan handle om omfanget av prostitusjon i et område.

– Sexkjøpsloven må dessuten ses i sammenheng med den øvrige innsatsen mot menneskehandel og at det er hvert enkelt politidistrikt som avgjør hva som skal prioriteres, sier Bøhler, som mener loven uansett virker preventivt.

NRK har fått følgende tall fra POD:

Første tertial hvert år

2013

2014

2015

2016

2017

Prosent endring 2013-17

Kjøp av seksuelle tjenester

135

65

135

92

82

-39,3 %

Enda større nedgang i Trøndelag

I 2015 hadde Trøndelag politidistrikt 110 saker om sexkjøp, i fjor var tallet 31 og hittil i år har de hatt 10 saker. Samtidig har prostitusjonsmarkedet i Trondheim vært stabilt de siste årene.

Prosjektgruppa Politiets innsats mot prostitusjon i Trondheim (Pimpit) ble lagt ned da menneskehandelgruppa ble opprettet i januar 2016, og de to ansatte i Pimpit ble overført dit.

Nils Kristian Moe

Politimester i Trøndelag, Nils Kristian Moe.

Foto: Morten Karlsen / NRK

– Fokuset til menneskehandelgruppa er videre enn det prosjektgruppa hadde. Også de jobber opp mot prostitusjonsmarkedet, men da mer rettet inn mot menneskehandelsporet. Dette er årsaken til reduksjonen i antall saker, forklarer politimester i Trøndelag, Nils Kristian Moe.

LES: Svært få sex-kjøpere blir tatt av politiet

Tatt på fersken

Politimester Moe mener de har god oversikt over prostitusjonsmarkedet, blant annet gjennom samtaler med prostituerte, overvåking av annonsemarkedet og dialog med hotellmarkedet.

Senest i forrige uke fikk politiet tips fra et hotell i Trondheim om prostitusjon på et av rommene.

– Begge partene var på rommet da politiet kom. Mannen blir trolig bøtelagt for sexkjøp. Den utenlandske kvinnen var gjest på hotellet, men om hun blir utvist fra landet er ikke avgjort ennå, sa etterforskningsleder Anders Sunde-Eidem til NRK.

Ifølge Sunde-Eidem er det ikke ett spesielt prostitusjonsmiljø i Trondheim, men flere ulike aktører. Og det er hovedsaklig utenlandske kvinner som selger sex.

LES: Får mange tips om menneskehandel

Politihuset i Trondheim - Sentrum politistasjon

Hittil i år har politiet i Trøndelag behandlet kun 10 saker om sexkjøp.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

– Ingen gateprostitusjon

– En rapport fra 2014 viste at prostitusjonen nasjonalt hadde gått ned med 20-25 prosent fra sexkjøpsloven ble innført i 2009. Ser dere om nedgangen har fortsatt?

– Politiet erfarer at prostitusjonsmarkedet i Trondheim har vært stabilt de siste årene. Vi har ingen utfordringer knyttet til gateprostitusjon, og gjennom monitorering av annonsemarkedet ser vi at antall annonser i Trondheim er forholdsvis stabilt, sier politimester Nils Kristian Moe.