Færre reinpåkjørsler i 2018

350 reinsdyr ble påkjørt på Nordlandsbanen mellom Steinkjer og Bodø i 2018, opplyser Bane Nor. Dette er en sterk nedgang fra året før da hele 566 reinsdyr ble påkjørt og drept.– Vi har fått bedre rutiner når det er rein langs linja, og bedre dialog med reindriftsnæringa, sier områdedirektør Thor Brækkan i Bane Nor til NRK.