Færre obduseres

Politiet obduserer stadig færre trafikkdrepte. – Dette kan få strafferettslig betydning, mener rettsmedisiner.

Dødsulykke
Foto: Ole N. Olsen

Professor i rettsmedisin ved NTNU, Ivar Skjåk Nordrum har undersøkt bruken av obduksjon etter trafikkulykker. Funna viser at bruken er lav, fallende og varierer med politidistriktene.

- I noen situasjoner kan det ha strafferettslig betydning. Det kan sikkert også ha noe å si for en del forsikringsoppgjør. Jo flere svar pårørende får, jo bedre er det, sier Skjåk Nordrum.

Store forskjeller

En undersøkelse Skjål Nordrum legger fram I Tidsskrift for Den norske legeforening i dag, viser at det i Nord-Trøndelag ble gjort obduksjoner i 62 prosent av dødsulykkene i perioden 1996-200. I den neste femårsperioden var tallet falt til 38 prosent.

Mens Sør-Trøndelag hadde en nedgang i rettslige obduksjoner på sju prosent, var nedgangen i Nord-Trøndelag på hele 40 prosent.

- Det er grunn til å spørre om dette er en ønskelig utvikling og om det bør gjøres tiltak for å øke obduksjonsmengden. Men disse vurderingene må gjøres av politi og påtalemyndighetene, sier Skjåk Nordrum.

- Obduserer nok

En obduksjon kan vise om personer har vært syke eller påvirka av rusmidler og medisiner i forbindelse med ei dødsulykke.

Politimester i Nord-Trøndelag, Trond Prytz, mener de obduserer når det er nødvendig.

- Vi har sett på dette tidligere og kommer til den konklusjonen at vi obduserer når vi føler det er nødvendig, men ikke oftere enn det. Og er vi i tvil, så obduserer vi, sier Prytz.