Norge har hatt færre narkotikaforbrytelser de siste årene

Antall narkotikaforbrytelser har gått ned i Norge de siste to årene. Politiet mener grunnen er deres aksjoner mot rusmisbrukere.

Sivilpoliti bortviser en rusavhengig fra Trondheim sentrum

En sivil politispaner bortviser en av byens rusavhengige fra Trondheim sentrum.

Foto: Morten Andersen / NRK

Tall fra Riksadvokatens kontor viser at antallet narkotikaovertredelser har hatt en nedgang på nesten 10 prosent siden 2013.

Likevel har politiet den siste tiden aksjonert mot det som omtales som tunge rusmisbrukere i flere av de store byene i landet. For de som blir ramma blir hverdagen tøffere.

– Det jeg opplever nå er at de driver med det samme som de holdt på med nede i Skippergata i Oslo en periode. Der ble vi utvist i 24 timer og fikk ikke vise oss i en omkrets på 500 meter, beskriver Gøran som er rusavhengig.

Mener aksjonene virker

Han mener politiet kan håndtere saken annerledes.

– Jeg vet jo at vi gjør noe ulovlig, men man må gi og ta. Vi har jo ikke drept noen, det går an å komme bort rolig og si at vi skal legge bort ølen, forteller Gøran.

Antallet narkotikaovertredelser har gått ned fra godt over 49000 i 2013, til rundt 44000 i 2015. I følge tallene fra Riksadvokatens kontor har nedgangen fortsatt i 2016. Det er registrert 1500 færre saker fram til 1. september i år enn på samme tid i fjor.

Seksjonsleder for vakt- og beredskapsseksjonen ved Sentrum politistasjon, Torkjel Rendal

Torkjel Rendal er seksjonsleder for vakt- og beredskasseksjonen ved Sentrum politistasjon. Han mener politiets aksjoner virker.

Foto: Morten Andersen / NRK

Politiet mener selv at deres aksjoner mot rusmisbrukere virker.

– Jeg vet ikke om de er noe lettere bytte enn andre, men det er klart at lovbrudd er lovbrudd. Det må vi gripe fatt i med de virkemidler vi har, og da kan det dessverre være slik at eldre som bruker narkotika daglig også blir med i dette dragsuget, sier Torkjel Rendal, seksjonsleder for vakt- og beredskap ved Sentrum politistasjon i Trondheim.

Trist å se brukerne tatt

Trondheim kommunes helse og overdoseteam jobber på gata sammen med de rusavhengige for å hjelpe de i hverdagen.

– Det er trist å se de mest slitne brukerne våre blir tatt inn av politiet, sier sykepleier ved Trondheim kommunes helse og overdoseteam, Kjetil Karlsen.

– Det blir snakket om at dette handler om å unngå at ungdommen blir rekruttert til miljøet, men jeg tror nok ikke at de unge vil oppsøke folkene som sitter på en benk i byen, fortsetter han.

Rendal forteller at politiet må gripe inn i det miljøet som er synlig.

– Trondheim sentrum har et problem på narkotikasiden som vi har sett har tiltatt. I dette miljøet skilles det ikke på om du er gammel eller ung. Det må vi ta tak i, avslutter han.