Færre funksjonshemmede i private barnehager

Barn med nedsatt funksjonsevne går oftere i offentlige barnehager enn i private, viser en fersk rapport.

Barnehage illustrasjon

Omtrent halvparten av norske barnehager er privateide, men likevel er forskjellene store når det kommer til hvilke barn som går hvor.

Foto: Tina Brock / NRK

Margrete Hembre Haugum

Prosjektleder Margrete Hembre Haugum i Trøndelag Forskning og Utvikling.

Foto: Trøndelag Forskning og Utvikling

Kommunene og private barnehager er imidlertid svært uenige i om dette skyldes kommunal veiledning, familienes valg, eller de private barnehagenes opptakspraksis.

Dette viser en fersk rapport fra Trøndelag Forskning og Utvikling.

Prosjektleder Margrete Hembre Haugum, sier funnene er spennende.

– Styrere i kommunale barnehager mener skjevfordelingen skyldes at private barnehager kan velge bort disse barna med henvisning til egne vedtekter og opptakskriterier. Private barnehagestyrere mener derimot at familiene veiledes til kommunale barnehager, sier Haugum.

Vil ha praksisen endra

Trøndelag Forskning og Utvikling bistår sammen med Norsk senter for barneforskning Utdanningsdirektoratet med å gjennomføre årlige spørreundersøkelser til norske barnehager.

I denne undersøkelsen har både barnehageeiere, styrere og kommunale barnehageansvarlige har deltatt.

Arild Olsen, leder for Private Barnehagers Landsforbund

Administrerende direktør i PBL (Private Barnehagers Landsforbund), Arild Olsen, sier dette er et kjempeproblem.

Foto: Anette Torjusen / NRK

Administrerende direktør i Private Barnehagers Landsforbund (PBL), Arild Olsen, sier dette har vært et problem i mange år.

– Kommunen plasserer disse barna i offentlige barnehager. Dette har vi lenge kjempet for å få endra, men det skjer svært lite. Det er et kjempeproblem, sier han til NRK.no.

– Staten må legge føringer

– Det burde ha vært et samarbeid på hvordan man fordeler disse barna. Dette samarbeidet kan ikke skje i kommunene. Her må staten ta grep å legge føringer, for alle barnehager bør få være med i dette arbeidet, sier Olsen.

Han mener de private barnehagene ofte har bedre muligheter til å følge opp barn med nedsatt funksjonsevne.

– Utfordringa er jo først og fremst kampen med kommunen om å få penger, men når dette er på plass, så er forutsetningene like for både private og offentlige barnehager. Mange av de private barnehagene er bygd i de siste årene og er derfor bedre rustet enn de eldre kommunale byggene, sier direktøren i PBL.

Også prosjektleder Hembre Haugum mener de private barnehagene kanskje har fått et litt ufortjent rykte.

– I løpet av undersøkelsene så har jeg fått litt intrykk av at mange skuler på de private barnehagene, og tror at de ikke ønsker barn med spesielle behov, men det er ikke riktig, sier hun til NRK.no.

Siste fra Trøndelag

Grete Thobroe, programleder Midtnytt

Grete Thobroe gir deg kveldens første Midtnytt

Grete Thobroe gir deg kveldens første Midtnytt