NRK Meny
Normal

Helse Nord-Trøndelag diskuterer totalforbud

Ledelsen i Helse Nord-Trøndelag diskuterer et mulig totalforbud mot facebook og andre sosiale medier i arbeidstida.

facebook

Facebook kan bli forbudt i arbeidstida for ansatte i Helse Midt-Norge.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Facebook i arbeidstida er ikke like populært over alt, og nå kartlegger Helse Nord-Trøndelag internettvanene blant sine ansatte. Undersøkelser viser en høy bruk av sosiale medier, og nå vurderer ledelsen tiltak.

Utrygg for taushetsplikten

Tor Ivar Stamnes, kvalitetssjef, Helse Midt-Norge.

Kvalitetssjef Tor Ivar Stamnes, frykter brudd på taushetsplikten.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

– Dette kan jo føre til at vi får virusangrep, og vi frykter at gjennom bruk av sosiale media kan det være fort gjort å bryte prinsippene om taushetsplikt, sier kvalitetessjef i Helse Nord-Trøndelag, Tor Ivar Stamnes.

På fredag kunne vi fortelle om at PC-bruken i den videregående skolen i Nord-Trøndelag også er problematisk. Elevene bruker mye av skoletimene på de populære nettstedene, noe som går ut over læringsprosessen.

Kommuner på facebook

Tomas Iver Hallem, Fylkesleder KS.

Tomas Iver Hallem, fylkesleder KS, er i mot et forbud av facebook

Foto: Tariq Alisubh / NRK

En undersøkelse viser at sosiale medier stadig blir tatt mer i bruk av kommuner i landet. Nesten hver femte kommune på landsbasis har en offisiell facebook-gruppe.

Fylkesleder i Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS), Tomas Iver Hallem, mener det er viktig å ha kommunikasjon med innbyggerne og kunne spre informasjon på en lett tilgjengelig måte via facebook.

– Jeg mener det blir feil å skulle forby ansatte å bruke sosiale media i arbeidstida, men det er nok viktig å ha en del regler som de ansatte må følge, sier Hallem.

Ulik praksis ved sykehusene

Facebook-side, St. Olavs Hospital

St. Olavs Hospital har 2648 tilhengere på facebook.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

St. Olavs hospital i Trondheim har egen facebook-side og fri adgang på arbeidsplassen. Situasjonene for sykehusene i Nord-Trøndelag kan bli annerledes.

– Våre prinsipper for informasjonssikkerhet sier at sykehusenes datamaskiner kun skal bruker til tjenestelige behov, sier kvalitetessjef Tor Ivar Stamnes.

Han mener sykehuset bør legge opp til enten et totalforbud av de sosiale mediene eller at det blir restriktive regler for bruk.

– I så fall må det bli skjerpet overvåkning av bruken, sier Stamnes.

Verdal kommune på facebook

Verdal kommune informerer sine innbyggere på facebook.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Video fra Trøndelag

Midtnytt
Jens Kvernmo får fisk i forteltet sitt. Se serien på NRK1 tirsdager klokken 20.25