Hopp til innhold

Nå er alle F-16 flyene samlet i Bodø

Fra i dag av skal F-16 kun flys fra Bodø. Etter snart førti år med denne jagerflytypen tas den bort fra Midt-Norge og flyttes til Nordland. Målet er at de nye F-35-flyene skal forsvare luftrommet innen kort tid.

Siste F-16 fra Ørland flybase

Et siste vink til kollegene ved Ørland flystasjon. Fra i dag skal F-16 kun lette fra Bodø.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK

– Dette er en veldig viktig dag for Forsvaret og Luftforsvaret. I dag markerer vi at vi samler all operativ virksomhet for F-16 i Bodø, sier generalmajor og sjef for Luftforsvaret, Tonje Skinnarland.

Norge fikk sine aller første F-16 i 1980. Etter mange år i lufta fra både Rygge og Ørland, legges nå all virksomhet i Sør-Norge ned, og alle flyene flyttes til Bodø. Som et ledd i planen om å gå over til den nye flytypen F-35.

– Det har vært en fantastisk reise. Flyet har forandret seg mye. Det har kommet til mye ny teknologi og mange nye systemer. Dette har vært fint å være med på, sier oberstløytnant og pilot for F-16 ved 132 luftving på Ørland, Bjørge Kleppe.

Kleppe har fløyet F-16 i 26 år. Nå blir han trolig med flytypen videre til Bodø.

Markering på Ørland

800 ansatte ved Ørland flystasjon var samlet til markeringen for at F-16 flyttes til Bodø, og den 65 år gamle 338-skvadronen ved flybasen legges ned. Mannskap blir blant annet flyttet over til å fly og vedlikeholde F-35.

Foto: Ingrid Lingaard Stranden/NRK

Første skarpe oppdrag i Kosovo

I sin tale til mannskapet ved Ørland flystasjon dro luftforsvarssjefen fram den store rollen F-16 har hatt i oppdrag for NATO.

Blant annet i Kosovo i 1999 som ble Norges første skarpe oppdrag etter andre verdenskrig. F-16 har også deltatt i 2003 i Afghanistan og i 2011 i Libya.

Skinnarland snakket også om hvor viktig det er at Norge på oppdrag fra NATO tilpasser seg den sikkerhetspolitiske situasjonen i verden, og mente at Norge har levert «relevant kampkraft» fra 338-skvadronen på Ørland i 65 år.

Hele 338-skvadronen legges ned. I stedet vil en ny, som betjener F-35, være den viktigste på Ørland.

– Folkene våre har levert operasjoner gjennom 65 år på en fantastisk måte og det er jeg utrolig stolt av, sier Skinnarland.

Sjef i luftforsvaret i F-16 under avskjed med 338-skvadronen på Ørland flybase

Generalmajor og sjef for Luftforsvaret, Tonje Skinnarland, ble selv med opp i lufta og fløy med F-16 fra Ørland til Bodø.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK

Fløy i formasjon til Bodø

Norge har til sammen bestilt 52 fly av den nye typen F-35.

Ni av disse har landet på norsk jord, og er stasjonert på Ørlandet. Det blir levert seks fly årlig i puljer på tre og tre. Siste leveranse var i september, og det ventes nye fly i vår.

Anskaffelsen av F-35 har en kostnadsramme på 83,3 milliarder 2018-kroner.

Etter planen skal Ørland komme i gang som operativ flybase for F-35 i løpet av året.


– Vi skal operere F-16 i tre år til. F-35 er ikke formelt sett erklært operativ, det vil vi gjøre innen utgangen av 2019. Det betinger at vi har nok fly, nok personell, piloter og vedlikeholdspersonell til å drifte nok fly og at de er på et treningsnivå som gjør de i stand til å levere operative oppdrag, sier Skinnarland.

Deretter skal Evenes bli såkalt fremskutt base i 2022

F-16 fra Ørland fløy i formasjon bort fra basen før de etter hvert møtte 12 fly fra Bodø og fikk følge den siste biten.

F-16 Bodø

Rundt 20 F16-fly landet i ettermiddag i Bodø for å markere at samtlige norske jagerfly nå samles her.