Evakuering opphevet på Oppdal

Evakuerte fra 35 boliger i Oppdal kan flytte hjem igjen, evakueringen er opphevet, opplyser NVE. Beboerne ble evakuert etter et snøskred demmet opp elva Driva.