EU ønsker å forby bruk av all bly-ammunisjon i jakt

Et totalforbud mot bly-ammunisjon fra EU kan bety en risiko for dyrevelferden, mener jegere. De tror skadeskyting og ettersøk vil bli mer vanlig om man fjerner blyet.

Elgjakt med blyammunisjon

Leif Jostein Konstad bruker ei rifle med 6,5-kaliber, og per i dag er han helt avhengig av å bruke blyammunisjon.

Foto: Stein Lorentzen/NRK

I juli 2016 ble forbudet mot blyhagl i Norge opphevet. Den gang jublet jegerne. Nå vurderer EU å innføre et overordnet blyforbud i ammunisjon.

Det europeiske kjemikaliebyrået ECHA konkluderer nå med at bruk av blyammunisjon utenfor våtmarker også utgjør en risiko, og anbefaler regulering av all blyammunisjon og av fiskesøkker av bly.

– Bakgrunnen for forbudet er at bly er et veldig giftig stoff som gir store skader. Vi vet at barn i Norge har forhøyede blynivåer i blodet. En av konsekvensene ved forbudet er at jegerne må gå over til blyfri ammunisjon, men dette vil være bra både for dem som spiser kjøtt og for miljøet, sier Heidi Morka, seksjonsleder i miljøgiftavdelingen i Miljødirektoratet.

Kartla blyforekomster i blodet til jegere

Elgjakt med blyammunisjon

Konstad har jaktet med blyammunisjon så lenge det har vært lovlig.

Foto: Stein Lorentzen/NRK

Leif Jostein Konstad er leder i skyteutvalget i Sør-Trøndelag og Eskil Pettersen er fylkessekretær Norges Jeger- og Fiskerforbund. De er begge med på samme jaktlag i Trøndelag.

I 2014 var jaktlaget med på en undersøkelse som skulle kartlegge blyverdier i blodet hos jegere.

– Nesten alle på jaktlaget deltok, og ingen fikk påvist forhøyet blyforekomster i blodet. Jeg har spist elgkjøtt siden 60-tallet og de aller fleste er skutt med bly, sier Konstad.

Eskil Pettersen er i samme situasjon.

– I min familie spiser vi vel omtrent en elg i året, og det er ikke noe i blodet mitt som tilsvarer at det skulle være en risiko å bruke blyammunisjon, sier han.

Blir kriminelle på grunn av rypejakt

Mange må kjøpe seg ny rifle

Selv føler ikke jegerne at blyet forurenser noe særlig. Det de frykter mest ved et forbud er dyrevelferden.

– Per i dag så er det svært mange jegere som jakter med rifle av 6,5-kaliber, og da er det kun blyammunisjon som gjelder. For denne typen kaliber finnes det ikke et godt nok alternativ. Det handler om at kulene uten bly ikke er tunge nok, og man kan risikere skadeskyting av dyret, sier Leif Jostein Konstad.

– Jeg bruker grovere kaliber når jeg jakter, og da er homogene (kobberkuler) kuler bra. Men for dem som jakter med mindre kaliber, så er alternativet i dag å kjøpe ny rifle eller å skifte ut løpet på geværet, om det er mulig, sier Eskil Pettersen.

Han sier Norges Jeger- og Fiskerforbund kommer til å være svært aktiv i debatten framover.

– EU skal se grundig på våpenkonsekvensene

Blyforbudet ligger under et av EUs kjemikalieregelverk, og ifølge EØS-avtalen må vi i Norge forholde oss til dette. Forbudet kan bli gjeldende om få år.

– Også i Norge jobber vi for å fjerne bly fra ulike produkter. Norske miljømyndigheter jobber også aktivt i EU. Vi er med i diskusjonene, og vitenskapen dokumenterer stadig flere skader knyttet til bly, sier Morka til NRK.

– Hvordan ivaretar EU problematikken rundt våpenskifte og mangel på alternativ ammunisjon?

– De går grundig gjennom våpentyper og ammunisjon. Man gjør grundige utredninger, og derfor tar det også litt tid for å få alt på plass. Stål og vismut skal være gode nok alternativer, ifølge utredninger, sier Morka.

– Flere millioner fugler dør etter inntak av bly

Ifølge det europeiske kjemikaliebyrået ECHA slippes det årlig ut 4000 tonn bly i våtmarksområder i EU, som følge av jakt.

Utenfor våtmarksområder er spredningen av bly langt større. Hele 14.000 tonn bly havner i miljøet hvert år. I tillegg brukes mellom ti og tjue tusen tonn bly til sportsskyting årlig.

Dette har store konsekvenser for fuglelivet. Mellom to og tre millioner fugler i EU dør hvert år som følge av blyforgiftning etter inntak av bly. For en liten andefugl kan ett enkelt blyhagl være dødelig, ifølge en pressemelding fra Miljødirektoratet.