NRK Meny
Normal

EU-midler skal redde fjellreven

Norge og Sverige har fått penger for å fortsette samarbeidet med å bevare den truede dyrearten.

Fjellrev

I tillegg til EU-midlene, er Miljødirektoratet, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Verdens naturfond, Stockholms universitet, Norsk institutt for naturforskning og flere kommuner med på finansieringen rundt prosjektet Felles fjellrev.

Foto: SNO-AURLAND, REIN ARNE GOLF

Miljødirektoratet og Länsstyrelsen i Jämtlands län har fått penger fra EUs regionale utviklingsfond Interreg Sverige-Norge, til videreføring av prosjektet Felles Fjellrev.

– Det betyr mye å få disse midlene. Nå får vi gjort mer i regionene, og kan bruke flere resurser på formidling, informasjon og tiltak rundt fjellreven, sier seniorrådgiver i Miljødirektoratet, Jan Paul Bolstad, til NRK.

Kostbart arbeid

Seniorrådgiver Jan Paul Bolstad i Miljødirektoratet

Seniorrådgiver i Miljødirektoratet, Jan Paul Bolstad, er glad for alle midlene som kommer inn, for å bevare den truede dyrearten.

Foto: Miljødirektoratet

Prosjektet har en total økonomisk ramme på rundt 35 millioner kroner og formålet er å få opp bestanden av fjellrev, i områdene i Trøndelag, Nordland, Jämtland og Västerbotten. Prosjektet startet i 2010, og med de nye midlene blir det videreført frem til 2019.

– I mindre fjellområder øker nå samarbeidet mellom norske og svenske oppsynsfolk. Vi har fått en felles plan om å forvalte disse dyrene, i hele Skandinavia, og det er veldig viktig, sier Bolstad.

Arten kan forsvinne

Arten har sin hovedutbredelse i fjellområdene langs grensen mellom Norge og Sverige, og har i lengre tid vært en av Skandinavias mest truede dyrearter.

Det er derfor et felles ansvar mellom landene å øke mulighetene for at arten overlever.

– Målet vårt er å øke bestanden slik at den er levedyktig i regionen. Vi vil også gi mer informasjon om arten ut i skoleverket og allmennheten, om hva som skjer med en denne arten i forhold til klimaendringene som skjer, sier Bolstad.

Viser gode resultater

I enkelte områder har fjellreven vært helt utdødd, inntil prosjektet ble påbegynt.

– I Lierne kommune var det ingen fjellrever igjen, men etter at prosjektet hadde startet opp kom den tilbake. Hele prosjektet har vist veldig gode resultater, sier Bolstad.