Hopp til innhold

Langt færre observasjoner av Norges største hai: Forskere etterlyser mer informasjon

Brugde er Norges største hai, og verdens nest største fisk. Likevel vet forskerne lite om den. Den anonyme haien er rett og slett et mysterium.

Brugde

OFTE MED ÅPEN MUNN: Brugde er Norges største hai. Den lever av dyreplankton og angriper ikke mennesker. Men den er i ferd med å forsvinne.

Foto: Rebecca-Belleni-Photography / Getty Images/iStockphoto

Å oppleve brugde er som å finne «nåla i haistakken».

Slik betegner Havforskningsinstituttet jobben med å lære mer om Norges største hai, brugde.

– Det er en veldig stor fisk, og det er merkelig at den ikke observeres oftere, sier haiforsker Claudia Junge.

I fjor ble den sett 60 ganger i Norge.

Det er betraktelig færre observasjoner enn året før, da Havforskningsinstituttet fikk 149 henvendelser.

– Dette er en bruskfiskart vi vet ekstremt lite om. Vi skulle gjerne visst mye mer, sier Junge.

Brugde er Norges største hai. Forskerne vet lite om den. I 2021 var det 149 observasjoner av brugde i Norge. Noen ble filmet.

Fant 1,7 meter langt foster

Brugde, eller «basking shark», er ikke farlig for folk.

Den svømmer ofte rundt med åpen munn for å filtrere plankton gjennom gapet sitt, og den lever av dyreplankton.

Haien er på rødlista, og er verdens nest største fisk etter hvalhaien.

Ifølge Havforskningsinstituttet kan brugde bli opp mot elleve meter lang.

I de fleste farvann er den fredet.

– Det er lite kunnskap om brugde verden rundt, sier Junge.

Claudia Junge

Haiforsker hos Havforskningsinstituttet, Claudia Junge, sier brugde er en fisk vi trenger mye mer kunnskap om i Norge.

Foto: Privat

Blant annet vet vi lite om reproduksjonen til fisken.

Men for noen år siden surret en voksen brugde seg inn i et garn i Storbritannia.

Dette dyret ga verdifull innsikt.

– Det er sjelden man får hele individer i garn. Det viste seg at dette var en hunnfisk som hadde et nesten fødeklart foster i magen. Bare fosteret i seg selv var 1,7 meter langt, sier Junge.

Kan svømme med britisk hai

I 2019 startet Havforskningsinstituttet et eget kartleggingsprosjekt for brugde sammen med forskere i Storbritannia.

Havforskerne ønsker å finne ut mer om blant annet haiens vandringsmønster.

Flesteparten av brugdene i Norge er sett fra Trøndelag og nordover.

– Viktige områder er Lofoten, Vesterålen, og Hitra og Frøya i Trøndelag og utenfor Smøla i Møre og Romsdal, sier Junge.

brugde

Havforskningsinstituttet får meldinger om brugde langs norskekysten, og er svært interessert i tips så fort dyrene blir sett.

Foto: Marte Valvåg / Dugnad for havet

Hun forteller også om en del observasjoner rundt oljeplattformer utenfor Midt-Norge.

Brugde er mer vanlig i Storbritannia enn her til lands.

– Isle of Man er en typisk «hot spot», sier Junge.

Forskerne ønsker å finne ut om brugdene i Norge er i samme populasjon som de i Storbritannia.

– Hvis noen kommer over brugde er vi veldig interesserte i vevsprøver slik at vi kan gjøre en genetisk kartlegging. Vi ønsker blant annet finne ut om det er en stor, felles populasjon i Nord-Øst-Atlanteren, sier Junge.

I fjor ble den sett i Oslofjorden og i Lofoten – nå kommer den digre haien tilbake

Les også Gro Marie var ute og trimmet da hun så den svært sjeldne arten i fjæra

Månefisk i Lysøysund, Bjugn

Brukt som lampeolje

En av grunnene til at brugde er utrydningstruet er at den har vært brukt som kilde til fett og olje.

Særlig levra til haien er veldig fet. Ifølge Wikipedia kan den alene utgjøre 25 prosent av totalvekta til dyret.

Globalt har det vært et overfiske.

– Oljen i levra var tidligere brukt som lampeolje, blant annet, sier Junge.

Dag Håvard Askim driver med fiske i Trondheimsfjorden.

Han er kjent med at det var brugde i området tidligere.

– Jeg husker godt at mormora mi fortalte at det var brugde i fjorden her – og også makrellstørje, sier Askim.

Hun var fra Frengen i Indre Fosen og brugdene trakk blant annet inn i Stjørnfjorden.

Dag Håvard Askim

Dag Håvard Askim er deltidsfisker og fisker mye i Stjørnfjorden i Trondheimsfjorden. Han har ikke sett brugde, og syns det er synd at en fisk som tidligere var mer vanlig er i ferd med å forsvinne.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

– Jeg har ikke sett brugde selv, men det er jo fortalt mange historier fra fiskere tidligere om at de har sett den, og om fangst av brugde, sier Askim.

– Hva tenker du om at den er utrydningstruet?

– Det syns jeg er synd. Det er trasig med alt som er utrydningstruet. Det er en grunn til det, og jeg håper forskerne finner ut av det. Dette handler om hvordan vi forvalter naturen, sier Askim.

Han viser til at brugdene er en art hvor det er få og store dyr. Da teller hvert individ mye.

Askim mener det er viktig ikke å endre på noe som har store konsekvenser for brugdene. For eksempel tilgangen til dyreplankton.

Les også Forskning: Vi undervurderer hvor fint det er å sitte og tenke

Tenking

Svømmer ikke opp og ned

Havforskningsinstituttet syns det er vanskelig å vite hvorfor det er observert langt færre observasjoner av brugde i fjor enn året før.

Kanskje kan det ha med korona å gjøre, og at folk hadde mer norgesferie i naturen i 2021.

– Det er stort sett om sommeren, ofte i juli, vi får flest observasjoner. Det kan også handle om at samme dyr er observert flere ganger, sier Junge.

Flesteparten av observasjonene dette året ble gjort i Lofoten.

Observasjoner av brugde er meldt inn til Havforskningsinstituttet sin dataportal «dugnad for havet».

Mens niser og spekkhoggere beveger seg i vannoverflata opp og ned, står brugda mer i ro og glir framover.

Brugda er tydeligst når vannet er rolig og blankt.

Brugde

Typisk for brugda er at både rygg og halefinne er synlig i vannoverflata. Dyret har glidende bevegelser.

Foto: HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

– Sjøpattedyr vil bevege seg opp og ned for å puste. Haien er mer kontinuerlig i bevegelsene. En kan ofte se både ryggfinne og halefinne stikke opp, sier Junge.

– Slipp brugda fri

Brugde kan av og til forville seg i garn.

– Dyret er stort og det vil rulle veldig mange ganger i garnet og sette seg godt fast. Da har de liten sjans til å overleve, sier Junge.

Hun har likevel en klar oppfordring hvis det skulle skje.

– Hvis brugda lever, vær så snill og sett den fri.

Og hvis man får øye på et dyr man tror kan være en brugde, ønsker Havforskningsinstituttet alt av bilde og video de kan få.

– Det trenger ikke være National geographic-kvalitet. Bare ta bilde. Det vil kunne gi verdifull informasjon, sier Junge.

Et eget merketeam er ute i tidsrommet 12. juni–16. juli. De vil gjerne bli oppringt på 55238560 hvis noen ser dyret.

En kajakkpadler ble lettere sjokkert da verdens nest største hai kom nær farkosten hans ved Skrova i Lofoten. Heldigvis er haien ufarlig, og mannen fikk seg et fint øyeblikk med brugden.

En kajakkpadler ble lettere sjokkert da verdens nest største hai kom nær farkosten hans ved Skrova i Lofoten. Heldigvis er haien ufarlig, og mannen fikk seg et fint øyeblikk med brugden.

Les også Mener Norge ikke har tatt høyde for det uforutsette

Bonde inspiserer et jorde med hvete etter kraftige regn