Etterlyser innbo til flyktninger

Steinkjer skal bosette 24 flyktninger innen februar, nesten like mange som på et helt år. Nå trenger de hjelp fra befolkningen både med husrom og møbler.

Salah Fadalla Elgwaz, Ali Abduhzhi Hassan og May Britt Carlson fra flyktningtjenesten bærer møbler

Salah Fadalla Elgwaz, Ali Abduhzhi Hassan og May Britt Carlson fra flyktningtjenesten bærer møbler.

Foto: Silje Kolaas / NRK

– Det er veldig travelt for tiden. Vi skal jo ta imot ganske mange flyktninger på starten av året, så da drar vi rundt til folk som vil gi bort ting. Og det tar jo litt tid det også, sier May Britt Carlson i flyktningtjenesten i Steinkjer.

Årsaken til at Steinkjer nå skal bosette mange på uvanlig kort tid er at det lokale asylmottaket skal legges ned.

Da dette ble kjent i november, opplyste UDI at de er pålagt å tilpasse kapasiteten etter behovet.

– Vanligvis så bosetter vi spredt utover hele året. Vi har en avtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet om å bosette 35 i løpet av året, nå når mottaket legges ned har vi fått spørsmål om å bosette en langt større gruppe tidlig på året, sier Else Landsem som leder flyktningtjenesten i Steinkjer.

Hun forteller at flest mulig som er kjent med Steinkjer fra før nå får bo i kommunen.

Nå haster det å skaffe innbo til de nye bostedene, og folk som har noe å avse eller husvære å leie bort blir bedt om å ta kontakt.

– Vi trenger sofaer, sofabord, skap, kommoder, gardiner og gulvtepper, sier May Britt Carlson.

Hvitevarer og senger kjøpes nytt.