Hopp til innhold

Ett og et halvt års fengsel for overgrepsbilder

En Fosen-mann i 40-årene er dømt til fengsel i ett år og seks måneder for oppbevaring av enorme mengder overgrepsbilder og -filmer.

Fosen tingrett

Straffesaken mot mannen gikk som en tilståelsessak for Fosen tingrett torsdag i forrige uke.

Foto: Elisabeth Aas / NRk

Fosen tingrett landet dermed på en langt mildere straff enn aktor Jørgen Aunets påstand, som var på fengsel i to år og tre måneder.

– Jeg har ikke fått finlest dommen ennå, men straffeutmålingen er en god del lavere enn det vi la ned påstand om, sier Aunet til NRK.

– Statsadvokaten skal ta stilling til om det blir en anke eller ikke, forklarer han.

Jørgen Aunet

LAVERE ENN PÅSTAND: – Jeg har ikke fått finlest dommen ennå, men straffeutmålingen er en god del lavere enn det vi la ned påstand om, sier aktor Jørgen Aunet.

Foto: Espen Sandmo / NRK

Fosen-mannen kommer selv ikke til å anke dommen, opplyser hans forsvarer Tone Skålevik Nilsen til NRK.

Tilsto

Straffesaken mot mannen gikk som en tilståelsessak for Fosen tingrett torsdag i forrige uke.

Her erkjente mannen at han hadde samlet overgrepsbilder og -videorer i ti år. Antallet ble satt til over 400.000 unike overgrepsbilder og rundt 3600 overgrepsvideoer.

– Både bilder og videoer viser alt fra spedbarn til nesten voksne. Det er enorme mengder og vi sitter på ulovlige videoer med en spilletid på over 546 timer, fortalte politietterforsker Marit Sem i retten.

Siktede sa i retten at han var lettet over å ha blitt oppdaget, og å ha kommet ut av «boblen» og nettverket som han har vært en del av de siste ti årene.

Strafferabatt

Mannen var siktet etter straffelovens paragraf 204a, som omhandler fremstillinger av seksuelle overgrep mot barn eller fremstillinger som seksualiserer barn. Maksimumsstraffen for slike lovbrudd er tre år, etter skjerpelser de siste årene.

Retten finner det formildende at at siktede fra første stund erkjente forholdet og at han bidro aktivt til oppklaring av egen sak. I tillegg fikk politiet identiteten til andre involverte i overgrepsbilde-saker.

Mannen tok også på eget initiativ kontakt med politiet slik at de kunne gjennomgå hans jobb-pc.

Retten ga derfor, som aktor og forsvarer, siktede en tilståelsesrabatt på cirka 25 prosent.

Kortere fengselsstraff

Advokat Tone Nilsen Skålevik

ANKER IKKE: Mannen kommer selv ikke til å anke dommen, opplyser hans forsvarer Tone Skålevik Nilsen.

Foto: NRK

Fosen tingrett er derimot ikke enig med påtalemyndighetens straffepåstand om fengsel i to år og tre måneder.

– Retten er ikke enig i dette utgangspunktet. Fastsettelse av straff skal i utgangspunktet være forutsigbart. En skjerpelse bør derfor skje gradvis over tid, heter det i dommen.

Tingretten har i stedet tatt utgangspunkt i en dom fra Gulating lagmannsrett i august 2015. Saken er sammenlignbar med Fosen-saken, men antallet bilder og videoefiler er større, og domfelte fikk fengsel i ett år og åtte måneder.

Til fradrag fra fengselsstraffen på ett år og seks måneder i Fosen-saken, kommer 72 dager som mannen allerede har sittet i varetekt.

Påtalemyndigheten har karakterisert dette som en av norgeshistoriens største overgrepsbilde-saker. Mange voksne menn er det siste året pågrepet av politiet. Fosen-saken er den første som går for retten.

Siste fra Trøndelag