– Brukollapsen var et sjokk for hele bransjen

Det er ett år siden to personer omkom da ei bru under bygging kollapset i Trondheim. Ulykken har påvirket bygg- og anleggsbransjen.

Brukollaps i Trondheim

To mennesker mistet livet da denne brua brøt sammen under bygging på Leangen i Trondheim i mai 2013.

Foto: Martin Hammervik / NRK

– Jeg tror det som skjedde var et sjokk for hele bygg- og anleggsbransjen. Det har satt i gang flere diskusjoner, og vi har hatt flere møter og seminarer hvor dette har vært tema, sier Ingvill Kvernmo, direktør i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg i Trøndelag og Håndverkerforeningen i Trondheim.

To mistet livet

To personer omkom da ei bru under bygging brøt sammen på Leangen i 8. mai i 2013.

Den utløsende årsaken var et for svakt midtreisverk, ifølge entreprenøren.

I etterkant fikk både byggherren og hovedentreprenøren kritikk og pålegg fra Arbeidstilsynet.

Møter med Arbeidstilsynet

Ingvill Kvernmo

Ingvill Kvernmo, direktør i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg i Trøndelag.

– Flere av de store entreprenørene har sagt at det er viktig at de ikke angriper hverandre, men at vi som bransje ser på hvordan vi kan løfte oss sammen på det som går på helse, miljø og sikkerhet, sier Ingvill Kvernmo.

Kvernmo sier entreprenørene har hatt flere møter med Arbeidstilsynet for å høre hvordan de ser på bransjen, og hva de mener er viktig at næringen gjør.

I tillegg har bygg- og anleggsbransjen definert tiltak og utfordringer.

– Underleverandører en utfordring

En av utfordringene man har pekt på er bruken av underleverandører og det å begrense antall ledd i byggeprosjektene.

Ingvill Kvernmo sier at flere av de store ulykkene de siste årene har vært knyttet til underleverandører.

– Derfor blir det viktig at totalentreprenørene diskuterer hvordan de kan kvalitetssikre underleverandørene, og en av de tingene som er blitt løftet høyt fra flere er at antall ledd i byggekjeden. Det at du har underleverandører som kanskje har underleverandører som kanskje har underleverandører, og det er veldig uheldig.

– Men er ikke fagene så spesialisert at man må sette sammen ganske mange underleverandører for å få til det ferdige produktet?

– Det må man. Men da må man kanskje heller se på at man ikke har flere enn tre ledd, og at de øvrige får kontrakt direkte under hovedleverandøren.

Midlertidige konstruksjoner

Av de tingene bransjen har tatt tak i er sikkerheten rundt midlertidige konstruksjoner.

– Dette har vært tema på flere møter, og man har også diskutert om man skulle skjerpe kravene til midlertidige konstruksjoner.

Bransjen har også etablert et forum der de store totalentreprenørene sitter sammen og deler ideer og tiltak for helse, miljø og sikkerhet.

– Man har hatt hyppigere kontakt og har blitt flinkere på det etter ulykken, sier Ingvill Kvernmo.

Hun tror at totalentreprenørene er enige om at sikkerhetsarbeid ikke skal være en konkurransefaktor, men noe man samarbeider om.

Ulykken har vært gjenstand for en omfattende politietterforskning, og førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes sier til Adresseavisen at han håper det kan bli tatt en påtalemessig avgjørelse om kort tid.