Hopp til innhold

Etiopere frykter tvangsutsendelse

Men norske myndigheter mener at ikke alle etiopere i Norge har behov for beskyttelse.

Etiopere i Steinkjer

Flere av etioperne her ved mottaket i Steinkjer frykter å bli tvangsreturnert.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

– Det er umulig å reise tilbake. Det er bedre å dø eller å havne i fengsel her, enn å havne i fengsel i Etiopia, sier Asmamaw Teshamahu Wassie til NRK.

Asmamaw Teshamahu Wassie

Asmamaw Teshamahu Wassie.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

Han er en av 20 etiopere ved asylmottaket i Steinkjer som har fått avslag på søknaden om opphold i Norge.

Avgjørelsene er anket og nå venter de på det endelige svaret.

– Frykter for livet

Informasjonskonsulent Ben Henry Pedersen ved Hero Steinkjer mottakssenter sier at flere av dem frykter for sitt eget liv.

– Og de frykter at de skal bli torturert når de kommer tilbake, de frykter en veldig usikker framtid, sier Pedersen.

I dag er det rundt 400 etiopere med avslag på asylsøknader i norske mottak.

I slutten av januar inngikk Norge en returavtale med Etiopia, den åpner også for retur med tvang.

– Grundig vurdert

Pål K. Lønseth, statssekretær i Justisdepartementet.

Pål K. Lønseth.

Foto: Justisdepartementet
Girum Zeleke

Girum Zeleke.

Statssekretær Pål K. Lønseth i Justis- og beredkapsdepartementet sier at etioperne har fått undersøkt behovet for beskyttelse grundig.

– Først i Utledningsdirektoratet og deretter i Utlendingsnemda, og i noen tilfeller også i domstolene. Og de har kommet til at det ikke er fare for forfølgelse. Og da må etiopere, som alle andre som får avslag på asylsøknad, reise hjem.

– Gjør man ikke det frivillig må man påregne at tvang kan bli igangsatt, sier Lønseth.

Over halvparten får beskyttelse

Statsviter Girum Zeleke er opprinnelig fra Etiopia, men har bodd i Norge i over 20 år.

Han mener at flesteparten av etioperne i Norge er utsatt for forfølgelse og at tvangsretur til Etiopia er mot norsk lov.

– Jeg mener at disse flyktningene har krav på å bli beskyttet fra drap, massedrap, tortur, fengsling uten rettergang, voldtekter osv. Det er de utsatt for.

Statssekretær Pål K. Lønseth sier det ikke er riktig at alle fra Etiopia er forfulgt.

– 52-53 prosent får beskyttelse i Norge. De andre blir vurdert til å ikke ha et beskyttelsesbehov, og de må returnere.