Hopp til innhold

Mangfoldet av arter i norsk fjord vekker oppsikt

150 fiskearter og verdens grunneste kaldtvannskorallrev er blant det som gjemmer seg i fjorden.

Korall klar til gyting

PÅ NIPPET TIL Å GYTE: Denne øyekorallen, Lophelia pertusa, er klar til å gyte. Slik kan den sørge for at enda flere av denne arten kan ha ei framtid i Trondheimsfjorden.

Foto: Johanna Järnegren

CO₂ i atmosfæren
423,3 ppm
1,5-gradersmålet
+1,06 °C
Les mer  om klima

– Dette er sannsynligvis det mest artsrike fjordsystemet i landet.

Det sier seniorrådgiver for Trøndelag vannregion, Bendik Eithun Halgunset.

Han har vært med på å arbeide fram en oversikt over hva som rører seg av liv i Trondheimsfjorden.

– Hovedinntrykket er at miljøtilstanden i fjorden er god flere steder, men det er også store usikkerheter og punkter som bekymrer oss sterkt.

Fagfolkene er langt fra å kjenne alt som rører seg i fjorden godt nok.

Utsikt utover Stjørnfjorden, Fevåg, Ørland og Bjugn

Stjørnfjorden er en arm av Trondheimsfjorden. Hele Trondheimsfjorden er 130 kilometer lang og strekker seg her fra innløpet av fjorden helt inn til Steinkjer.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Nå er det utarbeidet en kunnskapssammenstilling om miljøtilstanden i fjorden.

Spektakulære korallrev

Trondheimsfjorden er lang med sine 130 kilometer i utstrekning. Den er også dyp, grunn, kronglete, smal og vid.

Den har stor variasjon og er mangfoldig, men også på et vis litt mystisk.

Les også: Langt færre observasjoner av Norges største hai: Forskere etterlyser mer informasjon

Brugde
Brugde

Fjorden er knyttet sammen med havet utenfor, mellom Agdenes i Orkland og Hasselvika i Indre Fosen.

Her er fjorden hele 617 meter dyp.

Dette området er kjent for å ha en del sjeldne dypvannsfisker som håkjerring og ulike skater.

Håkjerring finnes lang store deler av norskekysten og svømmer rundt i dypet. For å sjekke om den kan være Norges styggeste skapning - blir skaperverket med Irvin Kilde og kameratgjengen når de fisker etter kjempefisken.

Håkjerring finnes lang store deler av norskekysten og svømmer rundt i dypet. For å sjekke om den kan være Norges styggeste skapning – blir skaperverket med Irvin Kilde og kameratgjengen når de fisker etter kjempefisken.

– Det er kartlagt og registrert 150 forskjellige typer fisk i fjorden. Men mange av dem vet vi lite om, sier Halgunset.

I Trondheimsfjorden er det flere sjeldne kaldtvannskorallrev, blant annet utenfor Stadsbygd, Tautra, og ved Skarnsundet.

Sildhekling i Beitstadfjorden

Hekling etter sild i Beitstadfjorden.

Foto: Arvid Henriksen

Disse tre verneområdene er i hovedsak fredet på grunn av store og rike korallforekomster.

Les også: Oppdaga 44 nye korallrev i Norge, men mange var døende: – Det er et mysterium

Forskerne har funnet ut at verdens grunneste kaldtvannskorallrev befinner seg i fjorden.

– Mange nye oppdagelser ligger fortsatt foran oss. Vi har så vidt begynt å skrape på overflaten og mye gjenstår. Denne typen kartlegging tar tid og er relativt kostbar, men er veldig viktig, sier Johanna Järnegren, seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Trues av fiskeredskaper

Hun viser til at koraller i norske farvann vokser langsomt og blir gamle.

Fordi våre koraller lever hvor det er dypt, mørkt og kaldt og med sterke strømmer, er det utfordrende å studere dem i deres naturlige leveområder.

Noen rev i Norge er nesten 9000 år gamle, og et korallindivid kan være mange tusen år gammelt.

Koraller og krabber utenfor Rødberg, Stadsbygd, Trondheimsfjorden.

Ulike koraller filmet i Trondheimsfjorden. FOTO: Norsk institutt for naturforskning, NINA, Johanna Järnegren.

Sjøtre kan bli mange hundre år. Risengrynskorall og sjøbusk blir over 100 år.

Dette gjør korallene veldig sårbare for forstyrrelser, og det tar lang tid for dem å reetablere seg dersom de blir ødelagt, sier Järnegren.

Moderne undervannsteknologi har gjort det lettere for forskerne å studere korallrevene med minimal forstyrrelse av dem.

Men fiske kan ødelegge for den sjeldne naturtypen.

Den største trusselen mot koraller regnes for å være fiskeri med bunnredskaper, spesielt bunntråling, altså fysisk skade på revene.

Korall med fiskeredskap

Det er dokumentert skader og fastsatt fiskeutstyr på mange undersøkte lokaliteter i fjorden. Ofte kan det være mye fisk å få rundt revene.

Foto: Johanna Järnegren.

Bunntråling er ikke tillatt i de marine verneområdene. Men også konvensjonelt fiske med pilk, jukse, langline og garn kan skade korallene da redskapene kan knuse eller feste seg i og ødelegge korallstrukturer, sier Järnegren.

Havforsuring og temperaturøkning er også trusler mot korallrevene i en mer global skala.

Les også: Kun én eneste grad kan endre en hel art

Fjellfiol
Fjellfiol

Noe bekymrer

Trøndelag fylkeskommune ønsker nå et treårig overvåkningsprogram av fjorden.

Dette i samarbeid med Statsforvalteren i Trøndelag, Steinkjer kommune og Trondheim kommune.

Den første rapporten er startskuddet for et langsiktig forvaltningssamarbeid for å ivareta naturverdiene i fjorden.

– Noe av det vi har funnet bekymrer oss. Vi ser for eksempel at det er stor nedgang i en del typer sjøfugl, og at det over lang tid er blitt mindre sjøørret. Vi ser også store endringer i bestanden av andre arter som torsk og maneter. Vi er usikre på hva dette skyldes, sier seniorrådgiver Halgunset.

Havelle

For en del arter av sjøfugl har det vært en dramatisk tilbakegang de senere årene. Dette er Havelle.

Foto: Elene Immonen

Langvarig overvåking av flere overvintrende sjøfuglarter viser at bestanden i fjorden nå bare er rundt 20 prosent av det den var da tellingene startet rundt 1980.

Forskerne vil finne ut om endringene har sammenheng med klimaendringer, forurensning, arealbruk og arealendringer, fiske og lignende.

– Det er gjort mange kartlegginger av enkelte bestanddeler i fjorden. Men å se på hele fjorden som et system, er ikke gjort tidligere. Kunnskapsbehovet er stort, sier Halgunset.

Mens for eksempel Oslofjorden er i krise, er det fortsatt veldig mye liv i Trondheimsfjorden.

Halgunset mener de to fjordene ikke kan sammenlignes.

– Men det vi ser her også er at det er store endringer på gang. Vi ser noen utviklingstrekk. Men vi blir sittende igjen med veldig mange spørsmål. Dette handler om å skaffe seg et godt grunnlag for å vite hvordan vi skal forvalte fjorden best mulig i framtida, sier Halgunset.

Det er også av største betydning å starte opp langtidsovervåking av noen utvalgte korallrev og korallskoger. Trondheimsfjorden har kvaliteter som gjør den til et unikt sted for korallforskning i verdenssammenheng, og her er det mulig å oppnå den kunnskapen som trengs, sier Järnegren.

Manet i Trondheimsfjorden

Det er behov for å øke kunnskapen om maneter i hele fjorden. Det er særlig viktig med en grundig vurdering av det lokale manetmangfoldet, spesielt i lys av klimaendringene, mener fylkeskommunen.

Foto: Victoria Klausen Olsen

Les også: Mener Norge ikke har tatt høyde for det uforutsette

Bonde inspiserer et jorde med hvete etter kraftige regn
Bonde inspiserer et jorde med hvete etter kraftige regn