Fødeavdelinga legges ned

Et enstemmig styre i Helse Midt-Norge vedtok onsdag ettermiddag at fødeavdelingen ved Orkdal sykehus legges ned 1. juni 2012.

Orkdal sjukehus

Orkdal sjukehus.

Foto: Anne Heidi Røstad / NRK

– Vi har foretatt brede faglige utredninger, høring, konsekvensutredning og risikovurdering. Faglig sett er denne avgjørelsen både forsvarlig og riktig, sier styreleder i Helse Midt-Norge, Kolbjørn Almlid, til NRK i ettermiddag.

– Jeg er glad det ikke er jeg som har ansvaret videre fremover, sier plasstillitsvalgt i Jordmorforeningen ved Orkdal Sjukehus, Hilde Prestmo.

Tror det blir kaotiske tilstander

Kolbjørn Almlid

Kolbjørn Almlid.

Foto: Ørn E. Borgen / Scanpix
Demonstrasjon mot nedleggelse av føden Orkdal

Jordmødre protesterte forgjeves i dag.

Foto: Stein Lorentzen / NRK
Demonstrasjon mot nedleggelse av føden i Orkdal

Demonstrasjon mot nedleggelse av føden i Orkdal.

Foto: Stein Lorentzen / NRK

Hun tror det vil bli kaotiske tilstander ved fødeavdelingen på St. Olavs Hospital når de får ansvaret for mange flere fødsler.

– Det er en krasj mellom fotfolket og ledelsen i denne saken, sier hun.

– Vi sier at det allerede er for fullt på fødeavdelingen i Trondheim, mens klinikkledelsen og direktøren på St. Olav hevder de har kapasitet.

Almlid sier de har respekt for standpunktene til jordmødrene ved Orkdal Sjukehus og at de har lyttet til dem.

Han understreker at vilkåret om følgetjeneste, det vil si at jordmor skal være med på lengre bilturer, må være oppfylt innen 1. juni.

– Hvis ikke må vedtaket om nedleggelse utsettes, sier Almlid.

Jordmødre protesterte

De nesten 8000 underskriftene mot nedlegging som ble overlevert styret i dag hadde altså ingen innvirkning på styrets beslutning.

Med plakater og faner møtte jordmødre opp utenfor det ekstraordinære styremøtet i Helse Midt-Norge på Stjørdal onsdag.

Jordmødre i Orkdal håpet styret i Helse Midt-Norge i dag skulle gå imot styrevedtaket på St. Olavs Hospital om å legge ned fødeavdelinga ved Orkdal sjukehus.

Håpet på utsettelse

De ba om at styret utsetter saken for å få den bedre utredet. Nesten 8000 protestunderskrifter er overlevert.

Også Jorodd Asphjell (Ap) som sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget håper saken blir utsatt.

– St. Olavs Hospital har ikke kapasitet til å ta i mot alle fødslene i Orkdal. Det er forhastet å gjøre et vedtak nå, sier Asphjell.

– Hvis jeg hadde tvilt på om arbeidet som er gjort er godt nok, ville jeg gjort det. Men jeg finner ingen grunn til å tvile slik jeg leser papirene, sier styreleder i Helse Midt-Norge, Kolbjørn Almlid.