Blir rik av laks

Norske oppdrettere sitter igjen med enorme gevinster etter årets fem første måneder.

Oppdrettsanlegg (Illustrasjonsbilde)

Lakseoppdretterne har tjent fire millliarder kroner til nå i år.

Foto: Illustrasjonsfoto: Roar Greipsland / Scanpix

Av en total lakseeksport på 11,1 milliarder kroner kan oppdretterne putte fire milliarder kroner i egen lomme som fortjeneste. De gode tidene i laksenæringen ser ut til å fortsette, i alle fall ut dette året.

- Jeg ser ingen umiddelbare skjær i sjøen for næringen, sa daglig leder Ragnar Nystøyl i Kontali Analyse på Midtnorsk fiskerikonferanse i Kristiansund torsdag.

Nesten dobling


Nystøyl kunne opplyse at fortjenesten i laksenæringen ved utgangen av mai 2009 var 2,3 milliarder kroner. Ved utgangen av mai 2010 er fortjenesten bortimot fordoblet til 4 milliarder kroner.

- Det har vært en formidabel økning i laksenæringens inntjening, fastslo Nystøyl. Han sa at 1 million tonn produsert oppdrettslaks kan bli passert i Norge i løpet av dette året.

Prisnivået i førsteleddet har økt, og har i gjennomsnitt vært i overkant av 35 kroner per kilo i årets fem første måneder. Samtidig har også salgsvolumet økt, og det har skjedd i en periode med styrket krone/svekket euro. Valutaendringen alene har gjort laksen 10 prosent dyrere, likevel har salgsvolumet gått opp og prisen har økt.

Chiles problemer


Det er problemene i Chile som er årsaken til den store etterspørselsøkningen for norsk laks, og som trolig vil gjøre 2010 til tidenes gullår for næringen.

I Chile er produksjonen av laks redusert fra 400.000 tonn på topp til 100.000 tonn i år. Etter en periode med store sykdomsproblemer har Chile igjen begynt å få sving på lakseproduksjonen sin. Nystøyl mener at Chile allerede fra høsten kan påvirke markedet gjennom økt produksjon av atlantisk laks.

Totalt er det likevel mindre tilgjengelig laks i markedet i år enn det var i fjor. Mankoen gjør at det er nokså uforutsigbart hva som kommer til å skje med prisen på laks til høsten.

Eksporten øker


Eksportutvalget for fisk la torsdag fram tall som viser at det har vært rekordvekst for norsk sjømateksport hittil i 2010. Totalt er sjømateksporten på 19,9 milliarder kroner de fem første månedene, en økning på 16 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Eksporten av laks alene var på 11,1 milliarder kroner i denne perioden, og utgjør dermed godt over halvparten av den totale norske sjømateksporten.

Mens det går veldig bra for laksen, er det problemer for ørreteksporten. Eksporten av ørret falt i mai med 48 millioner kroner til en samlet eksportverdi på 619 millioner kroner, opplyser Eksportutvalget for fisk.