Hopp til innhold

Enklere å sette opp vindmøller

Både landbruket og naturvernforbundet jubler over et nytt vindmølleforslag fra regjeringen.

Vindmøller Nord-Jylland

Landbruket jubler over vindmølleforslaget til regjeringen. Det skal bli lettere for bønder å produserer egen kraft med vindmøller.

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

– Det synes vi er entydig positivt, sier generalsekretær Per Skorge i Bondelaget.

Regjeringen ønsker å la bønder sette opp små vindmøller på gårdene sine uten å måtte søke Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, om lov.

– For bønder som bruker mye strøm, kan en slik vindmølle være svært bra, sier generalsekretæren.

Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag

Generalsekretær Per Skorge i Bondelaget roser regjeringen for nytt vindmølleforslag.

Foto: Norges Bondelag

Olje- og energiminister Tord Lien vil la folk sette opp inntil fem vindmøller uten konsesjon. Nå skal det holde med grønt lys fra kommunen. Det skriver Nationen.

Skorge mener dette kan bety mye særlig for de som bor i kystnære strøk.

– Langs kysten av Norge har vi store vindkraftressurser, så dette kan være gunstig for kystbønder, mener Skorge.

Kjempet i fire år for en mølle

Regelverket for å få opp vindmøller er i følge bondelagslederen komplisert. Og NVE har lang saksbehandlingstid. Det har Bjørn Lundsvoll fra Verdal fått erfare. Han måtte kjempe mot byråkratiet i flere år før han fikk opp sin vindmølle i 2009.

– Hvis regjeringa åpner for dette er det kjempebra, for vi har jo behov for energi, sier Lundsvoll.

Han mener at regjeringen i samme slengen bør se på reglene for vannkraft, som han mener er like komplisert. Men erfaringen fra sin årelange kamp for å få opp en vindmølle på sin gård, gjør at han er skeptisk til utsagnet fra Tord Lien.

– Jeg har lært at man ikke skal stole på hva en politiker sier. De sier en ting og handlinga er noe annet. Og det som skal ta noen måneder, kan ta flere år, sier han.

Bjørn Lundsvoll

Bjørn Lundsvoll kjempet i over fire år for å få opp en vindmølle. Han mener det er økonomisk gunstig for landbruket hvis bønder produserer sin egen kraft.

God økonomi i å ha ei mølle

– Jeg satte i gang mølla mi i 2009, og i det siste året har jeg kjørt den lite på grunn av en oljelekkasje, men når jeg får delene jeg venter på, skal jeg kjøre vindmølla på auto igjen, sier Lundsvoll. Som selger krafta som er til overs.

Han mener det er penger å tjene på å ha en vindmølle.

– Det er jo der økonomien ligger. I dag koster strømmen lite. Derfor har ikke jeg stresset med å selge når strømmen er billig. Men du sparer mye ved å produsere til eget bruk. Du slipper å betale moms og energiavgift, sier Lundsvoll.

Verdalingen mener det er bra for landbruket og for alle andre jo flere som har vindmøller.

–For jo flere som produserer strøm, jo mer stabilt blir strømnettet, sier Lundsvoll.

Naturvernforbundet positiv

Leder Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet sier til Nationen at han ikke har noe i mot forslaget til regjeringen. Selv om forbundet er kritisk til for store inngrep i naturen ved utbygging av vindmøller.