NRK Meny
Normal

Små midtdelere redder liv

Et forsøk med enkle midtdelere i Hell-tunellen i Trøndelag har bedra trafikksikkerheten. Nå ønsker Statens Vegvesen flere.

Reflekspinner som midtdelere

Reflekspinnene som er brukt som midtdelere i Hell-tunellen er billigere og tar betydelig mindre plass enn de ordinære midtdelerne.

Foto: NRK

De enkle midtdelerne som er prøvd ut i Hell-tunellen har bedra trafikksikkerheten. Kravet for at en veistrekning skal få midtdelere er minst 8000 kjøretøy i døgnet. Nå tar Statens Vegvesen til orde for at grensen bør senkes til 1500.

De er billigere og mindre


Det er ikke alle steder det er plass til de vanlige midtdelerne av betong eller metall. På E6-strekningen mellom Stjørdal og Trondheim er det mang tuneller og der er det for trangt.

Henrik Stabursvik, senioringeniør i Statens Vegvesen.

Henrik Stabursvik, senioringeniør i Statens Vegvesen har positive erfaringer med de små reflekspinnene i Hell-tunellen.

Foto: NRK

De siste to åra har det stått korte reflekspinner som midtdelere i den 4 km lange Hell-tunellen. De stanser ikke en bil i å krysse midtstripa, men bilene holder seg på rett side likevel og resultatet etter prøveperioden lover bra.

– Bilene kjører litt saktere, de holder en litt større avstand fra midtlinja og dermed hverandre og det viser seg at førerne er mer oppmerksomme. Dette har ført til færre ulykker, sier Henrik Stabursvik, senioringeniør i Statens Vegvesen.

Møteulykkene tar liv

Harald Ståle Jansen i Statens Vegvesens ulykkesanalysegruppe

Harald Ståle Jansen i Statens Vegvesens ulykkesanalysegruppe

Foto: NRK

Det er de farlige møteulykkene som tar flest liv. Til nå i år har det vært 43, i fjor var det 73. Etter at Statens Vegvesen har analysert 23 av møteulykkene er det klart at nær 90 % kunne vært unngått dersom det hadde vært montert midtdelere.

– Det er så enkelt av dersom folk omkommer i ei møteulykke så sier vi at hadde det vært midtdelere så hadde de vært reddet, sier Harald Ståle Jansen i ulykkesanalysegruppen.

Ønsker grense på1500 biler i døgnet

For at det skal monteres midtdelere på en veistrekning så har Samferdselsdepartementet satt krav om at der kjører 8000 biler i døgnet. Ulykkesgruppa til vegvesenet ønsker at det skal monteres midtdelere på aller veier der det kjører 1500 biler i døgnet for å spare liv og store skader

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa sier midtdelere er prioritert i hennes planer, men å montere det på veier som trafikkeres av 1500 biler er lite aktuelt.

– Det er ikke realistisk at vi skal få til å gå så langt med, men regjeringa lover midtdelere på veier der det kjører 6000 bil i døgnet, sier hun.


Dette er tiltak som Statens Vegvesen mener ikke holder for å nå null-visjonen med ingen drepte i trafikken. De mener også at det er viktig å få montert de enkle reflekspinnene som midtdelere i tuneller og på trange og farlige veistrekninger.

Hell-tunellen

I Hell-tunellen har refleksbrikkene fungert som midtdeler i to år.

Foto: NRK

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.