Hopp til innhold

Engasjement kan bekjempe mobbing

Det er viktig at folk engasjerer seg i aksjoner mot mobbing. Det kan være med på å bekjempe problemet, tror professor ved NTNU i Trondheim.

Nei til mobbing

STERKT ENGASJEMENT: Mobbesaken i Malvik har engasjert mange av innbyggerne i kommunen.

Foto: Morten Andersen / NRK

Mandag kveld gikk rundt 500 mennesker i lystog mot mobbing i Malvik. Markeringen kom i stand etter at 25 år gamle Line Sommer Hoel, som har blitt mobbet i en årrekke, vant frem mot Malvik kommune.

Markeringer gir god effekt

Steinar Westin

Steinar Westin roser markeringen mot mobbing i Malvik og tror den kan god effekt.

Foto: NRK

Markeringer som den i Hommelvik i Malvik kan ha god effekt, tror professor i sosial medsin ved NTNU, Steinar Westin.

– Jeg tror det er veldig bra at vi får aksjoner som den i Malvik, fordi det minner oss alle om at mobbing ligger og ulmer som et problem veldig mange steder der barn er samlet. Det at man blir bevisst på dette og tar det så bredt opp, tror jeg er veldig bra.

Han legger til at dette er en del av det som skal til for at vi mennesker skal bli mer siviliserte.

– Vi må gjennom disse diskusjonene og forstå hva vi driver med når vi opptrer i flokk. På den måten blir disse aksjonene viktige, sier Westin.

Egne mobbeprogram

Mobbing kan starte allerede i barnehagen. Skoler og barnehager har flere muligheter til å engasjerer seg sterkere i mobbesaker.

De kan bruke tilgjengelige forebyggende mobbeprogram som er anbefalt av Utdanningsdirektoratet for å hindre at barn blir frosset ut og mobbet.

– Vi har mye og god kunnskap i Norge om hvordan man skal jobbe med mobbing for å redusere problemet og hindre at det oppstår, sier sosialpsykolog Mons Bendixen, som har forsket på seksuell trakassering, antisosial og aggressiv atferd og sosial utestengning.

Jakten på sosial status

Ifølge forskeren er det flere faktorer som gjør at barn blir mobbet. Mobbing blir sett på som en aggressiv handling og noe av motivasjonen kommer som følge av et ønske om dominans.

– Det vil alltid være konkurranse mellom unger om sosial status og posisjon i en vennegjeng eller i en flokk. Man kan da bruke mobbing og trakassering for å styrke posisjonen sin i gjengen, sier Bendixen.

Han legger til at det er tre forhold som må være til stede for at mobbing skal oppstå. Det må være en person som er villig til å dominere, en eller flere personer som er passive og ikke kan forsvare seg og i tillegg er det mangel på voksne som griper inn.

– Vi er brutale små individer som skal vokse opp og lære oss medfølelse og empati. Vi må lære at dette er ting som vi i sivilisasjonens verden må bli kvitt. Vi må oppføre oss skikkelig mot hverandre, avslutter professor i sosial medisin, Steinar Westin ved NTNU.