Endrer tiltalen etter dødsbrannen på Øysand

Påtalemyndigheten har endret tiltalen mot daglig leder ved Trondheim Bil-demontering.

Brann i bilopphuggeri på Øysand

En person omkom i brannen i mai 2015.

Foto: Joar Elgåen / NRK

En person døde, og to ble alvorlig skadd i en brann hos et bilopphuggeri på Øysand i 2015. Påtalemyndigheten mente daglig leder av bilopphuggeriet hadde brutt brann- og eksplosjonsloven og arbeidsmiljøloven. Adresseavisen melder at deler av tiltalen mot henne er frafalt av påtalemyndigheten.

I tillegg ble bilopphuggeriet er ilagt en foretaksstraff på 1 million kroner for bruddene. Dette forelegget nekter bedriften å godta, men ifølge Adresseavisen blir størrelsen på forelegge opprettholdt.

– Tiltalen omhandler nå bare brudd på arbeidsmiljøloven, sier Politiadvokat Aage Sliper Midling til avisa

Han vil foreløpig ikke gå i detalj om hvorfor han har gjort denne endringen.

Tiltaltes forsvarer, Frode Wist forteller til avisa at hans klient ser fram til å få fram fakta.

– Vi konstaterer at politiet har frafalt store deler av tiltalen mot min klient. Min klient er fortsatt tydelig på at hun ikke har gjort noe straffbart, og man ser fram til at fakta skal komme fram under den rettslige behandlingen, sier advokaten.