Hopp til innhold

Endrer rutiner etter Obiora-saken

Politiet i Sør-Trøndelag innskjerper bruken av mageleie.

 

Stasjonsjef ved Sentrum politistasjon Ove Sem, sier at politibetjentene har fått nye retningslinjer for hvordan de skal legge personer i mageleie.

- Vi har allerede lagt om det i den operative opplæringen, der er bruken av mageleie ved pågripelse endret i Sør-Trøndelag. Spesialenheten er klar på tidsbruken for blant annet mageleie, det er stilt spørsmål ved å bruke det over lang tid og det ser vi også på, sier Ove Sem til NRK.

Fikk kritikk

Eugene Obiora døde av surstoffmangel etter at han ble pågrepet i Trondheim i september i fjor.

Saken mot de fire polititjenestemennene ble henlagt, men Spesialenheten var kritisk til enkelte av arrestasjonsmetodene.

Politidistriktets gjennomgang kommer som følge av Spesialenhetens påpekninger.

Presiserer bruk av halsgrep

I tillegg til at man innskjerper bruken av mageleie i gitte situasjoner, minner man om at halsgrep bare skal brukes i nødverge.

- Dette står i dagens retningslinjer, men det er nødvendig å presisere det, skriver Sør-Trøndelag politidistrikt i en pressemelding.

Man presiserer også at politibiler ikke er egnet til å transportere bevisstløse personer i, og at slik transport i utgangspunktet skal skje med ambulanse.

Ønsker gjennomgang

Politidirektør Ingelin Killingren sier til NRK at hun vil ha en grundig gjennomgang av metodebruken i denne saken og metodebruken i politiet generelt.

- Det er påpekt enkelte risikomomenter her, og vi vil være helt sikre på at den opplæringen vi gir på politihøyskolen og at de regler og instrukser vi har ute er så gode som mulig. Vi vil også ta kontakt med politiet i andre land for å se på deres erfaringer med blant annet mageleie, det å ha håndjern på ryggen i liggende stilling osv, sier Ingelin Killingren.

Hun mener at politiet ikke kan leve med at det reises spørsmål om den taktikken og de teknikkene politiet under pågripelser.

Marum positiv

Sør-Trøndelag politidistrikt ser positivt på direktoratets ønske om en gjennomgang av metodebruken i Obiora-saken.

- Vi finner en det både naturlig og riktig etter en sak som fikk en så tragisk utgang, sier politimester Per M. Marum i Sør-Trøndelag i en pressemelding.