Hopp til innhold

Ulykkesvei i Trøndelag har gjort stort sprang i trafikksikkerhet

I dag åpnet den store Åstfjordbrua i Trøndelag, og flere dro et lettelsens sukk. Brua kommer i stedet for smale svinger, og avløser et veistrekk som har tatt mange liv.

Åpning av Åstfjordbrua med to tunneler, 26.februar 2021

FLAGGET FORSIKTIG I LUFTA: Innbyggerne i Heim kommune i Trøndelag har ventet lenge på at Åstfjordbrua med to tunneler skal åpne. Nå passerer trafikken, og en svært ulykkesutsatt veistrekning er historie.

Foto: Lars Otto Eide, Avisa Hitra-Frøya

– Flere har lagt igjen livet sitt på denne strekningen. Senest to ungdommer for noen år siden. Det er en enorm lettelse at vi er kvitt veien, sier ordfører i Hitra kommune, Ole Laurits Haugen.

Ordføreren vet hva han snakker om. For åtte år siden, var han på nippet til å bli en del av dødsstatistikken på fylkesvei 714, den såkalte lakseveien ut til Hitra og Frøya i Trøndelag.

Haugen kolliderte med en møtende bil langs den smale, svingete fylkesveien.

– Det er en stor milepæl at vi slipper å kjøre der mer, sier Haugen.

Trafikkulykke i Snillfjord

ALVORLIG SKADET: Ordfører på Hitra, Ole Laurits Haugen, ble alvorlig skadet da to biler kolliderte på fylkesvei 714 i Snillfjord i påska i 2013.

Foto: John Øystein Berg

Fredag åpnet den 770 meter lange Åstfjordbrua og to tunneler i det som er siste etappe i utbedringene av fylkesveien.

Det hele har latt vente på seg. I tillegg har det dukket opp overraskelser underveis.

Rosa sky ut av tunnel

Da sprengningsarbeidet i den ene tunnelen, Mjønestunnelen, tok til sto plutselig arbeiderne i en rosa sky. Berggrunnen viste seg å være full av det rosa mineralet thulitt.

Mange med interesse for smykkesteiner og mineraler valfartet til anleggsområdet, og det hele ble en ganske eksotisk opplevelse for utbyggerne.

Åstfjordbrua, Snillfjord

THULITT UT AV TUNNELÅPNING: I den ene tunnelen ved Åstfjordbrua viste det seg at berggrunnen var full av det rosa mineralet thulitt. I bakgrunnen vises brukarene i det den store Åstfjordbrua er under bygging.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden

Byggearbeidet gikk sin gang.

Verdens nest største lekter ble leid inn for å løfte opp stålkonstruksjonene på brua, og etter hvert kom det meste av Åstfjordbrua på plass.

Men tidspunktene som ble sagt for åpning av den nye veistrekningen er stadig blitt utsatt.

En av hovedgrunnen til at åpninga har tatt tid, er ferdigstillelse av elektriske anlegg i tunnelene, sier direktør i veiavdelinga hos Trøndelag fylkeskommune, Eva Solvi.

– Vi har jobbet i tunnelene. Blant annet med installasjoner som skal kommunisere med Veitrafikksentralen. For å få hele dette til å samspille på en slik måte at det kan driftes bra nok, har vi brukt mye tid på det, sier hun.

Åstfjordbrua

STÅTT SLIK LENGE: Åstfjordbrua har sett ferdig ut lenge, men arbeid i tunnelene på hver side av brua, har gjort at dato for åpning av veien er blitt forsinket.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden

Mange sinte henvendelser

For folk i området har det vært vanskelig å forstå hvorfor brua og tunnelene ikke kunne vært tatt i bruk før nå, når strekningen tilsynelatende har sett ferdig ut.

Fylkeskommunen har fått mye kritikk fra blant annet yrkessjåfører på at veien ikke er åpnet tidligere.

– Det er et eventyr at veien nå er åpnet. Men det har vært et mareritt å se på den uten å kunne bruke den. At de ikke har fått det til tidligere syns jeg er lite fornuftig, sier Roar Skjønhals i Skjønhals transport på Frøya.

Dette firmaet har rundt 80 turer på denne strekningen hver uke.

Den nye strekningen korter inn reisedistansen mellom Orkanger og Hitra og Frøya med 6,5 kilometer.

Den er siste byggetrinn av flere utbedringer på fv. 714 som har pågått siden 2010.

Åstfjordbrua under bygging

TO TUNNELER OG BRU: I den ene enden av Åstfjordbrua er Mjønestunnelen, som viste seg å være full av mineralet thulitt. I den andre enden er Slørdalstunelen. Fylkeskommunen har brukt lang tid på arbeid i tunnelene.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

– Dette er en kjempefin dag for oss. Endelig kan vi åpne veien. Vi har jobbet mye med dette, sier direktør i veiavdelinga hos Trøndelag fylkeskommune, Eva Solvi.

Siste fra Trøndelag