Enda mer uvær i vente

Den som er lei av dårlig vintervær med regn og vind, kan bare frykte framtida.

Hus tatt av flom på Lauvsnes

Dette huset ble tatt av Lauvsneselva under flommen i 2006.

Foto: ole Martin Dahle

For alle klimamodeller som er laget fram mot 2100, viser at vi kan vente oss mildere vinter med mer vind og nedbør i store deler av landet.

Modellene viser at vi kan vente oss flere vinterstormer og vinterflommer med en temperaturøkning på mellom to og fire grader.

Vintertemperaturene vil øke, mens sommertemperaturene vil bli som nå. Temperaturene vil øke mest i Nord-Norge og minst på Vestlandet fram mot 2100.

Uvær i Trøndelag

– Varmere klima

– Vi venter oss et varmere klima. Det gir rom for mer regn og nedbør, og dermed flere skred, sier førsteamanuensis Ivar Berthling ved Geografisk institutt ved NTNU i Trondheim.

Men det trenger ikke bety så store flommer som vi har nå.

– Nei, fordi vi får mindre snø så blir det ikke de store vårflommene som vi kan oppleve nå, sier han til NRK.

Likevel ser han ikke bort fra at vi kan få flere flommer som den som rammet Trøndelag i 2006 også i framtida.

– Vi tror kanskje det blir mindre flommer, men at de kan komme oftere, sier Berthling.

Mye vind og nedbør

De siste dagene har både Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge fått mye vind og nedbør.

To personer døde i et skred i Balestrand kommune, og både veier, jernbane, ferjer og båter har vært rammet av uværet.

Og de neste tiårene blir det trolig enda mer av denen værtypen både høst og vintger, skal vi tro klimamodellene.

20 prosent mer nedbør

Bare i Trøndelag ventes temperaturene i gjennomsnitt å stige mellom to og tre grader fram mot 2100.

Nedbøren kan øke med rundt 20 prosent, og havnivået vil stige med ca 50-60 cm. I tillegg viser klimamodellene at vi vil få stormflo på opptil tre og en halv meter.

– Men det betyr ikke automatisk flere leirskred i Trøndelag. Det er ingen naturlig sammenheng mellom mer nedbør og leirskred, sier Ivar Berthling.

Usikre på leirskred

Trøndelag har tradisjonelt vært et område med mange skred, og skred vil det nok bli også i årene som kommer.

– Vi er litt usikre på akkurat dette, men tror ikke faren for leirskred vil øke fordi om vi får mer nedbør. Vi ser ofte at leirskred blir utløst av menneskelig aktivitet, uten at det nødvendigvis har en sammenheng med økt nedbør, mener Berthling.

Økt fare for snøskred

– Derimot er vi ganske sikre på at mer nedbør vil øke faren for snøskred. Det ser vi jo i andre deler av landet hvor det har gått flere snøskred i vinter, sier Ivar Berthling.

Berthling jobber nå med et prosjekt som handler om hvor sårbare vi er på grunn av klimaendringene vi står foran.

– Der undersøker vi hva folk tror og mener om klimaendringene. Vi har så langt ingen konklusjoner, men det skal bli spennende å se hva vi finner, forteller Berthling.

Raskere værendringer

Klimaforskerne spår altså mildere vær med mer nedbør de neste tiårene. Det betyr også raskere endringer fra år til år.

– Vi vil nok få hyppigere vinterflommer i framtida, men de blir ikke så veldig store fordi vi får mindre snø, sier Ivar Berthling.