En femtedel av Norge står uten eiere

20 prosent av utmarka i Norge står uten eiere i offentlige registre. Nå har Statskog sikret fem millioner dekar utmark til fellesskapet ved å gå gjennom sine eiendommer.

Skjækerfjella

EN FEMTEDEL AV FASTLANDS-NORGE: Statskog har sikret fem millioner dekar utmark til fellesskapet ved å gå gjennom sine eiendommer.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Store deler av norske fjell, myr og skog i dag er registrert uten eier i det offentlige eiendomsregistret.

Jan-Christer Torvik i Statskog

Geodata-ansvarlig i Statskog, Jan-Christer Torvik.

Foto: Kjartan Trana / NRK

– Dette utgjør rundt 20 prosent av totalarealet av Fastlands-Norge. Hovedårsaken er at det inntil nylig har vært liten økonomisk interesse for landområdene. Og det har gjerne vært arv forbundet med arealene, med flere parter, sier geodata-ansvarlig i Statskog, Jan-Christer Torvik.

Krevende å skaffe oversikten

Torvik forklarer at dette er krevende å sette seg inn i og rette opp i. Nå er Statskog midt inne i et stort oppryddingsprosjekt og har gjennomgått disse landområdene.

Noe som har ført til at de til nå har sikret fem millioner dekar utmark til fellesland for staten.

– Dette arbeidet er ressurskrevende. Vi er 30 personer i Statskog som er direkte involvert i prosjektet, sier Torvik.

Det har så langt vært få konflikter knyttet til denne oppryddingen av norsk villmark.

Sikret fem millioner dekar utmark til fellesskapet

Gunnar Lien i Statskog

Administrerende direktør i Statskog, Gunnar Lien.

Foto: Kjartan Trana / NRK

– For Statskog er det viktig å ha oversikt av egne eiendommer. Vi eier disse på vegne av fellesskapet. Gjennom jobben som nå er gjort har vi dokumentert eierskapet til fem millioner dekar, sier administrerende direktør i Statskog, Gunnar Lien.

Lien peker på at dette offentlig eiendomsregisteret brukes av mange, og at det er svært viktig at det er så oppdatert som mulig.

– For eksempel miljøvernmyndigheter, jegere og kommunene som lager arealplaner, sier Lien.

Norsk natur

NORSK NATUR: Statskog eier store deler av Norge, og forvalter områdene på vegne av fellesskapet.

Foto: Kjartan Trana / NRK