Ble utestengt fra alle norske studier i ett år

En av 20 studenter jukser, viser ny undersøkelse. Det går ut over alle de som ikke jukser.

Forelesning

Hver 20. student svarer de har jukset på eksamen.

Foto: colourbox.com

Eva Terese Voldhagen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag

Seks studenter ble utestengt i ett år etter juks ved jule-eksamen, sier Eva Terese Voldhagen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Foto: HiST / NRK

– Det er synd at de skal ødelegge for resten ved å jukse, sier Andreas Garnes Berg. Han er ingeniørstudent ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST)i Trondheim, og travelt opptatt med de siste forelesningene før eksamenslesinga tar til.

I følge en undersøkelse fra Sentio for studentavisa Universitas jukser hver 20. student på eksamen. Tre prosent svarte de har jukset én gang. To prosent hadde jukset flere ganger.

Les Universitas som skriver om studenten som jukser på minst én eksamen hvert semester.

Virker demotiverende

– For det første er det veldig demotiverende for resten, sier Eva Terese Voldhagen. Hun er seksjonssjef ved studieseksjonen til HiST, og er enig i at juks ødelegger for de studentene som ikke jukser.

– De aller fleste jukser jo ikke. De jobber hardt på ærlig vis, og bruker kun lovlige hjelpemidler på eksamen.

– I verste fall kan juks føre til at nivået på besvarelsene blir høyere, slik at det skal mer til for å oppnå den karakteren man egentlig fortjener.

Derfor har høgskolene skjerpet kontrollen under eksamen. Før ble det bare tatt stikkprøver i eksamenslokalene. Nå kontrolleres hver student nøye.

Organisert juks

Allerede under den første storkontrollen på HiST nå i desember ble seks studenter avslørt. De fikk en hard straff.

– Fordi det handlet om bevisst juks fikk de seks kandidatene ett års utestengelse fra alle studier ved norske universiteter og høyskoler, sier Voldhagen.

– Det virket som om de seks kandidatene hadde samarbeidet om jukset.

På denne eksamenen var det tillatt å ha med én lærebok. Den kunne ha håndskrevne notater i margen.

– De seks kandidatene hadde revet ut en del sider i bøkene, og i stedet limt inn løsningsforslag på gamle eksamensoppgaver i stedet, forteller Voldhagen.

Jukset virket ikke

Dessverre for jukserne hadde ikke de innsmuglede eksamensløsningene hjulpet dem hvis de ikke hadde blitt oppdaget. Faglæreren i dette faget hadde nemlig laget helt nye eksamensoppgaver.

De ble likevel straffet. Først til jul får de komme tilbake å ta eksamen i det samme faget de prøvde å jukse i.

Ved en annen eksamen, like over jul, ble tre studenter mistenkt for fusk. To av sakene gikk til Høyskolens klagenemnd. Der fikk én kandidat sin eksamen annullert, og en annen ble utestengt i ett år.

– Vi kan reagere mildere dersom det er tydelig at fusket ikke er veldig overlagt. Det kan gjelde studenter som har glemt å ta ut gule huskelapper fra en bok, når det ikke er tillatt. Ingen skal bli tatt fordi de har misforstått eksamenreglene, sier Eva Terese Voldhagen.

Mister stipend

Selv om eksamensjuks ikke kommer i politiets strafferegister, så svir det å bli tatt og utestengt i ett år. Statens Lånekasse for utdanning gjør om hele stipendet til lån dersom du ikke produserer nok studiepoeng i løpet av ett sementer.

– Det som var hyggelig var at de studentene som ble sjekket, og som ikke jukset, ga uttrykk for at de var glade for at vi prøver å avsløre jukserne, sier Eva Terese Voldhagen.

Hun lover at Høgskolen i Sør-Trøndelag kommer til å gjennomføre store kontroller av alle kandidater også ved eksamenene til sommeren.


– Juks er selvbedrag

– De som jukser bedrar først og fremst seg selv, sier student Trond Vingdal. Han får følge av medstudent Maja Venn.

– De får igjen for det selv på et eller annet tidspunkt, tror hun.

Begge er sikre på at studenter flest vet hva som er juks, og hva som er lov.

– Det er dumt at noen må jukse for å bli så god som mulig. De får heller lese seg til resultatene, sier student Andreas Garnes Berg.

Han priser HiST for at de slår hardt ned på jukserne.

Bare én av ti har blitt tatt - til nå

Dersom Centios undersøkelse stemmer, er det svært mange juksere som til nå ikke har blitt tatt. Universitetet i Oslo har omtrent 28 000 studenter. Antall juksere bør da bli omlag 1400 personer. På seks år har universitetet bare tatt totalt 132 studenter for juks, noe som betyr at minst ni av ti ikke blir oppdaget.

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet (KD) Kyrre Lekve sier til NTB at KD ikke ser på juks i utdanningssektoren som et stort problem.


– Det er store gradsforskjeller i hva folk legger i begrepet juks. Man kan helt sikkert bli bedre, men man kan aldri ta alle som jukser, sier Lekve.

Ved de andre store universitetene i landet tas det enda færre juksere enn i Oslo. De siste seks årene har Universitetet i Bergen og NTNU i Trondheim til sammen tatt 142 studenter for juks.

Men det var før de begynte å gjennomføre storkontroller.

SI DIN MENING: Har du juksa? Eller vet du om noen som jukser? Hvor lett er det å jukse på eksamen? Hvilke metoder brukes?

Skriv om dine erfaringer med juksing - anonymt - i kommentarfeltet.