NRK Meny
Normal

Elvemuslingen trives med rotenon

Norske elver har i flere år blitt rotenonbehandlet for å ta livet av lakseparasitter. Nå viser det seg også at denne behandlingen er bra for bestanden av elvemusling.

Elvemusling

Elvemuslingen kan bli 200 år gammel og, er avhengig av laksen for å formere seg.

Foto: Knut Reitan / NRK

– Vi er helt avhengig av lakseyngel for at elvemuslingen skal formere seg, og gjennom rotenonbehandlingen skaper vi levevilkår for laksen slik at den får formert seg, sier Anton Rikstad, fiskeforvalter for Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Sjelden og kresen musling

Anton Rikstad

Anton Rikstad, fiskeforvalter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Foto: Knut Reitan / NRK

Elvemuslingen står på den norske rødlisten, og på Bern-konvensjonens liste over truede dyrearter.

Her til lands har vi i dag over halvparten av den europeiske bestanden, noe som gjør den til en ansvarsart for Norge.

Den starter livet i vassdragene som larver og fester seg til fisk før den slipper seg ned i elvegrusen. Men de vil ikke feste seg til hvilken som helst fisk.

– Her har vi laksemusling som er helt avhengig av lakseyngel for å formere seg, men på grunn av lakseparasitten har det ikke vært lakseyngel her de siste 30 - 40 årene, sier han.

Halvannen million lakseyngel

Men dette håper de vil forbedre seg nå. De siste tre årene har de satt ut halvannen million lakseyngel i Steinkjerelva.

– Vi håper at Steinkjerelva kan friskmeldes høsten 2014. Hvis vi klarer det pensjonerer jeg meg.

Lakseyngel

Noen få av de halvannen millionene lakseyngel som er satt ut i elven de siste tre årene.

Foto: Mette Moslet / NRK

Video fra Trøndelag

På samenes festdag må den fineste stasen på. Ella (6) og lillebror Jovna gjør seg klar for feiring.
Et rådyr forvillet seg inn på flyplassen på Røros og måtte reddes ut av ansatte på lufthavna.
Marius Helmersen jobber som automatør ved Sykehuset Levanger. På fritiden bruker han all ferie og en halv million av egen lomme for å kjøre motorsykkel i ørkenen.