Hopp til innhold

Elvemuslingen trives med rotenon

Norske elver har i flere år blitt rotenonbehandlet for å ta livet av lakseparasitter. Nå viser det seg også at denne behandlingen er bra for bestanden av elvemusling.

Elvemusling

Elvemuslingen kan bli 200 år gammel og, er avhengig av laksen for å formere seg.

Foto: Knut Reitan / NRK

– Vi er helt avhengig av lakseyngel for at elvemuslingen skal formere seg, og gjennom rotenonbehandlingen skaper vi levevilkår for laksen slik at den får formert seg, sier Anton Rikstad, fiskeforvalter for Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Sjelden og kresen musling

Anton Rikstad

Anton Rikstad, fiskeforvalter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Foto: Knut Reitan / NRK

Elvemuslingen står på den norske rødlisten, og på Bern-konvensjonens liste over truede dyrearter.

Her til lands har vi i dag over halvparten av den europeiske bestanden, noe som gjør den til en ansvarsart for Norge.

Den starter livet i vassdragene som larver og fester seg til fisk før den slipper seg ned i elvegrusen. Men de vil ikke feste seg til hvilken som helst fisk.

– Her har vi laksemusling som er helt avhengig av lakseyngel for å formere seg, men på grunn av lakseparasitten har det ikke vært lakseyngel her de siste 30 - 40 årene, sier han.

Halvannen million lakseyngel

Men dette håper de vil forbedre seg nå. De siste tre årene har de satt ut halvannen million lakseyngel i Steinkjerelva.

– Vi håper at Steinkjerelva kan friskmeldes høsten 2014. Hvis vi klarer det pensjonerer jeg meg.

Lakseyngel

Noen få av de halvannen millionene lakseyngel som er satt ut i elven de siste tre årene.

Foto: Mette Moslet / NRK

Siste fra Trøndelag

Alf Skille

Mandagens Midtnytt er ved Alf Skille

Mandagens Midtnytt er ved Alf Skille