Normal

Elgen elger seg innpå

Familien i Stjørdal fikk mer enn småsporven gjeng i tunet søndag morgen. Juleneket gikk fort unna i soloppgangen.

Elg i soloppgang, stjørdal, morsdag, søndag morra, julenek

Finfint besøk på morsdags morgen. FOTO: Guri Handegaard

Guri Handegaard hadde sett fram til en morsdag med frokost på senga. Istedet ble hun og maken Tore Skrogstad vekket av ubestemmelige lyder fra terrassen i halv ni tida.

Trappeglam

En elg hadde blinket seg ut et julenek som viste seg å være fra i fjor. Rabalderet familien hørte var lyden av fire klover som skulle forsere seks glatte trappetrinn opp til kornbandet. Der ble dyret stående og spise i en liten time før det vakla ned av terrassen og forsvant.

– Med tre tenåringer i huset er det sjelden hele familien er samla så tidlig på en søndag. En fin start på morsdagen, sier Handegaard.

Næringsstress

Det er mye hjortedyr i Trøndelag. Elg i innlandet, hjort ved kysten og rådyr overalt.

Forsker ved Norsk Institutt for Naturforskning (NINA), Christian Rolandsen, forklarer dyras dragning mot urbane strøk med flere dyr i terrenget, mer konkurranse om maten i det fri, og enklere tilgang på mat nær folk.

I tillegg kan lokale snøforhold spille inn. Dyra trekker gjerne mot lavereliggende strøk når det er mye snø høyere oppe.

Næringsstress, kaller forskeren det når dyrs naturlige frykt for mennesker trumfes av hungeren etter føde. Vanligvis trekker elgen seg unna i møte med folk.

Men dyret kan være irritabelt og farlig hvis det ser at matressursen er trua og vil forsvare tilgangen til denne.

Kjørte på elg mens han hørte på Elg

Morgenidyllen ble brått brutt for Roy Svarliaunet da han var på vei til jobb like før jul. Se smellet her!

Rundballer og påkjørsler

NINA har via bøndenes organisasjoner bedt gårdbrukere unngå å legge rundballer nær vei hvis det er mulig.

Nær 300 hjortedyr er så langt i år påkjørt av bil eller tog i Trøndelag. Leder i Trygg Trafikk i Nord-Trøndelag, Frode Skjervø, tviler på at det nytter å lære elgen trafikkreglene. Det er til syvende og sist bilistens ansvar å unngå det uunngåelige når dyret styrter ut av skogen og over veien.

Men det er kronisk vanskelig å unngå alle ulykker fordi de skjer så fort, gjerne i mørket, bare på sekunder er elgen på panseret, sier Skjervø.

Enkle, avbøtende tiltak kan være:

  • Rengjorte lys og lykter
  • Gode vinduspussere og vasket frontrute
  • Observer fareskilt for elg
  • Tilpass farten og speid til sidene

Elg påkjørt

Elgen kommer fort når den kommer.

Foto: Sannum, Tore / Scanpix