Elever og lærere vil kaste dagens eksamensform – foreslår mer rettferdig eksamen

Lærere mener åpent bruk av internett under eksamen fører til mer juks og favoriserer de beste elevene. Nå vil både elever og lærere ha et bedre system.

Skifte passord på PC

Åpent bruk av internett under eksamen på videregående skole, er et problem, mener Norsk Lektorlag. De ønsker en ny eksamensmodell.

Foto: Ingvild Eide / NRK

I forrige uke skrev NRK om de store forskjellene elevene må forholde seg til når det kommer til hvilke hjelpemidler de har tilgang på under eksamen på videregående skole.

Dette varierer fra fylke til fylke, og fra skole til skole.

– Vi synes det er urettferdig når alle skal vurderes likt på eksamen, selv om man ikke har tilgang på de samme hjelpemidlene. Men vi mener generelt at dagens eksamensordning må fjernes, sier påtroppende nestleder i Elevorganisasjonen, Kristin Schultz til NRK.

Foreslår flere nye modeller

Elevorganisasjonen består av 18 fylkeslag og over 400 medlemsskoler. De ønsker en mer rettferdig eksamensform.

Kristin Schultz, Elevorganisasjonen

Elevene i Norge ønsker en endring i eksamensform. De mener dagens opplegg ikke yter rettferdighet til den enkelte elev.

Foto: Elevorganisasjonen

– Det må innføres et nytt vurderingssystem som ivaretar elevenes rettssikkerhet. Det må være en vurdering som fremmer læring, og en mer lik karaktersetting på alle skoler. Vi er positive til nye ordninger og et forslag er mappevurdering. Her arkiverer man det arbeidet som eleven gjør gjennom hele skoleåret, og som til slutt blir vurdert av en ekstern sensor. Vi ønsker heller ikke den trekkordningen man har i dag, sier Schultz.

Norsk Lektorlag ønsker også endringer. De ønsker å gjøre noe med selve eksamensformen.

– Jukser mer med åpent internett

De foreslår en todelt eksamen i alle fag, noe som vil si at man har en del med hjelpemidler, mens en del er helt uten hjelpemidler. Dette er en modell som i dag er mest vanlig å anvende i realfagene.

– Ved en slik modell så blir en annen type kunnskap testet. Det er de faglig sterke elevene som drar mest nytte av åpent internett. Vi tror det hadde vært bedre med en todelt eksamen, for da må man faktisk vise at man har lest og at man har kunnskap om begreper i faget som ikke kan slås opp via bøker eller internett, sier leder i Norsk Lektorlag, Rita Helgesen.

Rita Helgesen, Norsk lektorlag

Rita Helgesen i Norsk Lektorlag sier de ønsker en todelt eksamensform i alle fag. De tror dette vil være en mer rettferdig løsning enn det man har i dag.

Foto: NRK

Lektorlaget mener også at en slik eksamensform vil føre til mindre fusk.

– Rambøll har evaluert bruken av internett på eksamen og det viser seg at det er mye lettere å fuske på eksamen når elevene har tilgang på internett. Sju av ti sensorer og 53 prosent av lærerne svarte at det er mye lettere å jukse med dagens ordning, sier Helgesen.

Ulik ordning for privatister

John Stene har vært eksamenssensor for privatister i Trondheim i 20 år. Her sensurerer de omtrent 4000 muntlige eksamensoppgaver hvert semester.

Stene sier han stusser over at ordningen også ved muntlige eksamener er ulik.

– I Trøndelag hvor jeg jobber så har ikke elevene tilgang på internett i forberedelsestiden. Dette vet jeg at de har i andre fylker. Hos oss får elevene kun tilgang på notater og bøker, sier han.

Stene mener at myndighetene må sørge for at alle får likt utgangspunkt.

– Jeg er redd dette fører til ulike forutsetninger og ulike resultat. Alle burde kunne gå til den samme eksamen uansett fylke, og alle burde ha likt utgangspunkt, konkluderer sensoren.

– Vi synes det går for sakte

Avdelingssjef i Utdanningsdirektoratet, Per Kristian Larsen-Evjen, uttalte i forrige uke til NRK at de tar tilbakemeldingene seriøst.

Det er satt ned en nasjonal eksamensgruppe som skal vurdere behov for endringer i eksamen for framtidas skole. Her er både Norsk Lektorlag og Elevorganisasjonen delaktige.

– Det vil ikke bli en endring av eksamen i år. Men det er naturlig å se på disse spørsmålene i framtida, fortalte Larsen-Evjen i forrige uke.

Lederen i Norsk Lektorlag sier de har kjempet for framgang i mange år, og at det har skjedd lite endringer.

– Jeg synes det går sakte. Dialogen har vært der i flere år, men jeg synes ikke det har ført til en holdningsendring hos direktoratet. Men jeg er glad for at i fagfornyelsen og med de store endringene som nå kommer i skolesystemet, så er det flere av læreplangruppene som tar til orde for en todelt eksamen, sier Helgesen.

– Mye verre for tre år siden

Kunnskapsdepartementet mener på sin side at Utdanningsdirektoratet har tatt grep om eksmanesformen de siste årene.

I en e-post til NRK skriver de følgende:

«Likhet og rettferdighet er et viktig prinsipp for eksamen. Utdanninsgsdirektoratet har sett dette og har gjort nødvendige justeringer for å gjøre hjelpemiddelsituasjonen mer rettferdig. Det er viktig at skolen henger med i den teknologiske utviklingen, også når det gjelder eksamen. Slike endringer skaper ofte litt støy, men situasjonen er langt bedre nå enn den var for 3 år siden.»

I starten av 2020 kommer en ny rapport fra ei ega nedsatt eksamensgruppe. Kunnskapsdepartementet sier det ikke vil komme endringer før den rapporten foreligger.