Elev hadde med kniv på skolen

En elev ved en barneskole i Trondheim hadde med kniv på skolen for å spikke pinner som skal ha blitt brukt i voldsom lek i friminuttet. En miljøarbeider skal ikke ha reagert da engstelige barn varslet.

Skarp kniv er viktig

En miljøarbeider på skolen skal ikke ha reagert da barn varslet fra om at en elev gikk rundt med kniv.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Etter hendelsen har faren til en elev krevd at barneskolen iverksetter tiltak for å trygge skolehverdagen til elevene.

Hendelsen skjedde i mars, og faren sendte bekymringsmelding til rektor på skolen og til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag kort tid etter.

«Elever opplevde ikke å bli hørt da de ba om hjelp, og de voksne som har vært involvert har tilsynelatende ikke engasjert seg. Ansvarshavende fikk heller ikke med seg at en av elevene viftet med en kniv (...) Jeg har ingen forståelse for at elever blir utsatt for en behandling som ikke kan beskrives på annen måte enn vold, jeg har heller ingen forståelse for at voksne ikke engasjerer seg når de ser hva som foregår», skriver faren i brevet NRK har fått innsyn i.

– Bagatelliserte hendelsen

Faren har en sønn på småtrinnet. Han forklarer at sønnen fortalte en miljøarbeider om kniven og det som beskrives som hardhendt behandling og vold i skolegården fra elever på mellomtrinnet overfor elever på småtrinnet.

– Sønnen min ble engstelig, og ba om hjelp. Han ble opprørt da han ikke fikk gehør, sier faren til NRK.

Lærerne sendte informasjonsskriv til foreldrene i de aktuelle klassetrinnene etter hendelsen. Faren bestemte seg for å sende klage til Fylkesmannen:

– Lærerne bagatelliserte hendelsen, og viste tydelig at de ikke ønsket å forbedre seg.

– Ingen ble truet med kniven

Rektoren på skolen understreker at skolen tar situasjonen på største alvor:

– Vi har hatt samtaler med elevene på begge trinn, og har snakket med foresatte til elever som var særlig involvert. I tillegg har jeg som rektor tatt opp med de ansatte at de alltid skal ta uttalelser fra barna på alvor. Barna skal bli hørt, og føle seg trygge, sier rektoren.

Kniven skal ikke blitt brukt til å true, ifølge rektoren. Eleven, som går på mellomtrinnet, hadde tatt kniven med hjemmefra og gjemt den inne i jakka. Da voksne ble klar over kniven, beslagla de den tvert. Foreldrene til eleven ble kontaktet.

– Barna klarer både å bringe og gjemme en kniv. Det er vanskelig for oss å oppdage, sier rektoren.

I etterkant av knivepisoden har skolen fattet enkeltvedtak i henhold til opplæringslovens paragraf om psykososialt miljø.

Fylkesmannen bekrefter å ha mottatt bekymringsmelding. Assisterende utdanningsdirektør, Jostein Magne Krutvik, vil ikke gå i detalj i saken før de eventuelt får en formell klage på skolen.

– Hvis elever opplever at det et utrygt å møte på skolen, skal skolen forsikre seg om at de tar tak i problemene, sier Krutvik til NRK.