Eldre mann dømt for overgrep

En mann i 80-årene fra Nord-Trøndelag er dømt til ett år og tre måneders fengsel for seksuelle overgrep mot en mindreårig gutt.

Namdal tingrett

En eldre mann er i Namdal tingrett dømt til fengselsstraff for overgrep mot en mindreårig gutt.

Foto: Mette Moslet Kjesbu / NRK

Kaia Strandjord

Statsadvokat Kaia Strand var aktor i straffesaken mot den tiltalte mannen i 80-årene.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Overgrepene fant sted for over ti år siden da gutten var åtte-ni år gammel. I retten hevdet fornærmede som i dag er en voksen mann, at det kunne dreie seg om flere overgrep. Men Namdal tingrett har dømt den eldre mannen for to tilfeller av seksuelle overgrep.

Oppreisningserstatning

Namdal tingrett har også dømt mannen i 80-årene til å betale en oppreisningserstatning på 100.000 kroner.

Under rettssaken kom det fram at fornærmede hadde vært utsatt for en betydelig omsorgssvikt i sitt eget hjem, fram til barnevernet overtok omsorgen i 2004.

– Gutten har skadevirkninger og reaksjoner som er forenlig med seksuelle overgrep utført av tiltalte, men det er samtidig forenlig med skadevirkninger etter omsorgssvikt.

– Langvarig omsorgssvikt

– Retten mener det ikke lar seg gjøre å skille mellom skadevirkninger som skyldes de seksuelle overgrepene og de som har årsak i langvarig omsorgssvikt, skriver retten i dommen.

Den tiltaltes høye alder har ikke hatt noen betydning for rettens straffeutmåling. Han er også tidligere dømt for seksuelle overgrep mot barn. Mannen har hele tiden nektet straffskyld i saken.

Tingretten mener overgrepene var graverende.

– Utnyttet guttens sårbarhet

– Tiltalte var klar over at gutten levde under dårlige livsvilkår og at han følgelig var i en sårbar situasjon. Tiltalte utnyttet guttens sårbarhet og tillit ved å gi ham omsorg og skape en tilsynelatende trygg relasjon, for så å misbruke gutten seksuelt, står det i dommen.

Namdal tingrett har satt straffen adskillig lavere enn påstanden fra aktor, statsadvokat Kaia Strandjord. Under rettssaken ba hun om to års fengsel for den tiltalte.

Den fornærmede mannen krevde 150.000 kroner i oppreisningserstatning, men retten valgte altså å redusere dette beløpet til 100.000 kroner.