El-ferjer gir enorm lokal miljøgevinst

Det går mot el-ferjer også på sambandet Flakk-Rørvik i Sør-Trøndelag. Sintef mener Norge bør bli verdensledende på denne teknologien, som sparer både miljø og penger.

"Ampere"

En overgang til el-ferjer på sambandet Flakk-Rørvik vil spare miljøet for like mye nitrogenoksid (NOX) som om 9 av 10 personbiler i Sør-Trøndelag ble fjernet. Bildet viser verdens første el-ferje, Ampere.

Foto: Heidi Lise Bakke / NRK

– Norge er fremst i verden når det gjelder overgangen til el-biler. Et liknende grep kan vi ta også på ferjetrafikken, sier klimadirektør ved Sintef, Nils A. Røkke.

Ketil Aagesen

Ketil Aagesen er salgskonsulent i Siemens, som står bak teknologien i el-ferjene.

Foto: Kjartan Ovesen / NRK

Verdens første batteridrevne ferje heter Ampere, og har gått i trafikk over Sognefjorden siden februar i år. Teknologien er utviklet og produsert av Siemens i Trondheim, og nå ønsker firmaet å få el-ferjer i rute også på strekningen Flakk-Rørvik i Trøndelag.

– På dette sambandet bruker man i dag gass og produserer strøm ombord. Med vår avanserte teknologi bruker vi istedet batterier med energi fra strømnettet på land. Vi fyller strømmen rett på tanken, slik som med en elbil, sier salgskonsulent i Siemens, Ketil Aagesen.

Både miljøvennlig og økonomisk

Dagens ferjer på strekningen Flakk-Rørvik slipper årlig ut CO2 tilsvarende 5000 biler. En overgang til el-ferjer vil også spare miljøet for nitrogenoksid (NOX).

Maskinrommet på «Ampere»

Fra maskinrommet i el-ferja Ampere.

Foto: Tale Hauso / NRK

– De lokale NOX-utslippene fra dagens ferjer vil i år tilsvare 135.000 personbiler. Med batteridrevne ferjer reduseres utslippet til null, sier Aagesen.

En studie gjort av Siemens og mijøstiftelsen Bellona viser at 70 prosent av landets ferjer også vil bli mer lønnsomme på batteri- eller hybriddrift.

– Selv om investeringskostnadene er høyere på denne typen ferjer, vil man i løpet av ti år mer enn halvere driftskostnadene.

– Norge bør bli verdensledende på el-ferjer

Det er Fylkestinget i Sør-Trøndelag som behandler ferjekonsesjonen på Flakk-Rørvik. Nylig vedtok Fylkesutvalget så strenge utslippskrav at det i praksis kun er el-ferjer som kan innfri dem.

Nils A. Røkke

– Her åpner det seg store muligheter for teknologieksport og høyteknologiarbeidsplasser, sier Nils A. Røkke ved Sintef.

Foto: Kjartan Ovesen / NRK

– Det som ligger i dokumentene er at det skal innføres el-ferjer fra 2019, sier Miljøpartiet De Grønnes Jan Bojer Vindheim, som sitter i både fylkesutvalget og Fylkestinget.

Klimadirektør ved Sintef, Nils A. Røkke, mener Norge har alle forutsetninger for å være verdensledende på el-ferjer.

– Vi har en sterk tradisjon innen det maritime og vi er verdens mest elektrifiserte samfunn. Denne kombinasjonen gjør at vi sammen kan utvikle dette til en teknologi med stort potensiale og stort nedslagsfelt.

LES: El-ferjer vil redusere utslipp tilsvarende 150.000 biler årlig

MS Korsfjord

MS Korsfjord, som går mellom Flakk og Rørvik, kan snart bli byttet ut med en miljøvennlig ferje.

Foto: Kjartan Ovesen / NRK