Ektepar frikjent for å ha slått sine to barn

Et ektepar i 30-årene er i Namdal tingrett frikjent for å ha slått sine to barn gjentatte ganger på baken.

Namdal tingrett

FRIFUNNET: Ekteparet i 30-årene ble frifunnet i Namdal tingrett for å ha slått sine to små barn i perioden mellom 2014 og 2016.

Foto: Espen Sandmo/NRK

Ekteparet var tiltalt for å ha slått sine to små barn på baken gjentatte ganger mellom 2014 og 2016. Saken gikk for Namdal tingrett 30. og 31. mars.

Påstand om seks måneder fengsel

Aktor, politiadvokat Anita Ravlo Sand, la ned påstand om fengsel i seks måneder for begge foreldrene.

Dessuten la bistandsadvokat for de to barna, Hege Bjørgum Skillingstad, ned påstand om 40 000 kroner i oppreisning for hvert barn, fra begge foreldrene – totalt 160 000 kroner.

Ekteparet ble frifunnet på alle punkter.

Barnevern og fosterhjem involvert

Barnevernet fattet et akuttvedtak 29. mai 2015, etter samtaler med det ene barnet om hvordan faren skal ha vært voldsom flere ganger.

Barnet fortalte at faren «klasket han mye hele tiden i hodet og foten, og at han brukte hammer», heter det i dommen fra Namdal tingrett.

Begge barna ble flyttet til fosterhjem, og der skal de angivelig ha fortalt om «smekk på rumpa» og «rumperis», ifølge dommen.

Uklare uttalelser fra barna

Begge foreldrene har kategorisk avvist at de har utsatt sine barn for vold.

Etter tingrettes syn så er det mange forstyrrende og uklare elementer knyttet opp mot barnas uttalelser, og etter en samlet vurdering kan tingretten ikke legge til grunn som bevist over rimelig og fornuftig tvil at ekteparet har gjort det som tiltalen sier, ifølge dommen.

Slik saken står bevismessig er det ikke grunnlag for domfellelse, og ekteparet i 30-årene frifinnes også for kravene om oppreisningserstatning, heter det i dommen fra Namdal tingrett.