– Et arsenal av arter nyter godt av skogbranner og ekstremvær

Storm, brann og tørke har preget Midt-Norge i vinter. – Sunt for naturen, selv om det er dramatisk for oss mennesker, sier insektforsker, Frode Ødegaard.

Melanophila acuminata

Sotpraktbille (Melanophila acuminata) utvikler seg i ved som nylig har brent, og disse billene dukker opp utrolig raskt etter en skogbrann. De er ofte på plass mens det fortsatt ryker fra et brannfelt.

Foto: Arnstein Staverløkk/NINA

Frode Ødegaard

Frode Ødegaard forsker på insekter, og mener den uvanlig varme og tørre vinteren er bra for artsmangfoldet.

Foto: Anniken Sande / NRK

– Det biologiske mangfoldet er helt avhengig av de forstyrrelsene i naturen vi ser nå. Faktisk har en hel fauna utvikla seg for å nyttiggjøre seg de nye ressursene som ligger i skogen etter brann eller vindfall, sier Frode Ødegaard.

Han er insektforsker ved Norsk institutt for naturforskning, NINA, og er spent på hvilke endringer man vil se i naturen etter ekstremværet i vinter.

Sjelden har vinteren vært mer fattig på snø enn i år, og det har vært både stormer og skogbranner i Trøndelag de siste månedene.

– Insekter har en egen evne til å respondere ganske raskt på nye miljøforhold. Det ligger til rette for at vi kan se endringer fremover nå, forteller Ødegaard.

– Noen arter er helt avhengige av skogbrann

De store brannene i Frøya og på Flatanger i januar endte med at store lyng, kratt- og skogsområder ble nedbrent.

Det var dramatisk for mange, som opplevde at hjemstedet ble truet av flammene. Men naturen nyter godt av at årets vinter ikke har vært som alle andre.

– Mange tror at alt liv er borte når hele områder er svartsvidd og utbrent, men det er faktisk noen få arter som er helt avhengige av skogbrann. For eksempel Sotpraktbillen. Den har infrarøde reseptorer som kan sanse brannområdene fra lang avstand, og dermed kan de kolonisere, forteller Ødegaard.

Også andre arter kan få en oppsving når det er så tørt at flammene herjer.

– Flere arter blir begunstiga av brannflater fordi næringsstoffer blir frigjort og livsmiljøene blir eksponert på en helt annen måte. Brann er sunt for naturen selv om det er dramatisk for mennesker, sier Ødegaard.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Mose på brent trestokk

– Brent ved skaper nytt liv, sier Ødegaard. Her ser du en trestokk som er helt overgrodd med mose etter en brann.

Foto: Frode Ødegaard/NINA

«Ivar» og «Hilde» kan gi insektløft

Ekstremværene som herjet langt kysten av Midt-Norge og Helgeland i høst og i vinter førte til at mange trær veltet, og ble liggende.

Fremover kan også vindfallet være viktig for insekter som kravler og kryper i skog og mark.

– Døde trær er jo en enorm ressurs ikke bare for mennesker, men for naturen selv. Det er flere tusen arter som er tilpassa til å bryte ned død ved i skogen, men mange av disse er utrydningstruet. Vi håper at disse kan få seg et ekstra løft nå.

– Brann og vindfelling er naturlige forstyrrelser som mangfoldet takler. Vi har et arsenal av arter som står klare til å ta fatt på det matfatet som ligger i skogen nå forteller Ødegaard.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Flere trær har falt over ende under ekstremværet

Mange trær falt over ende da ekstremværet «Ivar» herjet i Trøndelag. Disse kan være viktige for mange småkryp fremover.

Foto: Tor Åge Hansen

– Viktig å se på hva som skjer nå

Endringene i naturen kan gi viktige svar på spørsmål fagfolk har fundert på.

– Det er jo spennende for oss som forsker på dette å ha muligheten til å se en oppsving i artsmangfoldet.

Nå vil forskerne ved NINA følge med på mangfoldet utover våren.

– Vi vi vil starte så smått for å få med oss hva som skjer fremover. Det er viktig å se på hva som skjer nå, og vi er jo veldig spent på å se hvilken effekt for eksempel vindfallet vil ha på artsmangfoldet, smiler Ødegaard.

Insektsfelle på Froland

Insektfelle (vindusfelle) på brent hogstflate i Froland.

Foto: Anders Endrestøl/NINA