Ekstra nedbør endrer strømmarkedet

Mer nedbør på grunn av klimaendringer fører til at norsk vannkraftproduksjon øker. Den strømmen vil alene dekke årsforbruket til 175.000 husstander, anslår NVE.
Det er Klassekampen som legger fram tallene fra Norges Vassdrags- og energidirektorat. Avisa skriver at nedbørsmengdene i år gir 3,5 terawattimer ekstra, noe som tilsvarer produksjonen fra omtrent 400 vindmøller.