Normal

Eksplosjonsårsaken uklar

Det vil trolig ta lang tid å finne ut hvorfor den ene smelteovnen ved Elkem Thamshavn Verk eksploderte onsdag kveld. Tilstanden er fortsatt kritisk for en 35-årig mann som ble skadd i eksplosjonen.

Elkem Thamshavn
Foto: Stian Arnesen / NRK

– Dette har gått veldig kraftig inn på oss alle. Det er ingenting som betyr mer for oss nå, enn å hjelpe familien og de ansatte, sier verksdirektør Alf Tore Haug til NTB.

 

 35-åringen er innlagt på Brannskadeavsnittet ved Haukeland universitetssykehus og ble langfredag formiddag operert. Tilstanden har siden eksplosjonen vært kritisk, men stabil, melder sykehuset.

De fire andre som ble lettere skadd i eksplosjonen, er alle utskrevet fra sykehus. Både de skadde og deres familier får tett oppfølging fra ledelse og tillitsvalgte ved bedriften gjennom påskehelgen.

– Vi har også hatt et kriseteam inne for de ansatte. Det er fortsatt i beredskap, sier Haug.

Lekkasje ikke kritisk

Eksplosjonen onsdag ble utløst av en vannlekkasje fra ovnens kjølesystem, men Haug sier dette i seg selv trolig ikke var nok til at ovnen skulle eksplodere.

– Det at det kommer fuktighet, eller vann, ned i smelteovnen, er i seg selv ikke blitt sett på som kritisk, sier Haug og påpeker at slike lekkasjer forekommer relativt ofte ved smelteverk av denne typen.

– Men det har ikke i verkets 40-årige historie ført til eksplosjon, sier Haug.

Årsaken til at lekkasjen denne gangen førte til eksplosjon, har de foreløpige undersøkelsene ikke avdekket. Selve lekkasjen var blitt stanset før ulykken, men da var allerede mye vann rent ut i ovnen.

– Vi vet definitivt ikke hva som er skjedd, og det kan komme til å gå lang tid før vi finnet den underliggende årsaken, sier Haug.

Ekstraordinære tiltak

Politiet gjennomførte åstedsgransking på fabrikken skjærtorsdag, og vil fortsette arbeidet etter påsken, når området er blitt ryddet. Parallelt har Elkem satt ned sin egen granskingskommisjon for å finne årsaken til ulykken.

– Vi regner med at dette kan ta lang tid og ser ikke bort fra at vi må ha spesialister utenfor systemet til å bidra for å komme til bunns i det, sier Haug.

Den andre ovnen ved smelteverket går for fullt, parallelt med granskingen, men ekstraordinære sikkerhetstiltak er nå innført ved anlegget, i påvente av en konklusjon om ulykkesårsaken.

– Vi setter i verk tiltak som i større grad hindrer at vi kan få vannlekkasjer, og vi setter i gang tiltak for å beskytte de som jobber på verket i større grad enn det vi har gjort tidligere, sier Haug.

Tap

Bedriften har ikke hatt lignende ulykker tidligere. Det forrige alvorlige ulykken ved verket skjedde for to og et halvt år siden, da en mann mistet livet.

Det er foreløpig uklart hvor store tap Elkem Thamshavn Verk blir påført av ulykken.

– Det er altfor tidlig å si. Det er avhengig av hvor lang tid ovnen blir stående og hva reparasjonskostnadene blir. Men det har vi ikke begynt å tenke på, det kommer i annen rekke

(©NTB)